Allergisch voor wespensteken

Allergisch voor wespensteken zijn mensen die buitengewoon heftig reageren op de door wespen tijdens hun steek afgescheiden gif. Terwijl wespensteken ook bij mensen zonder allergie tot symptomen als zwelling en jeuk kunnen leiden, kunnen die in extreme gevallen tot de dood leiden bij personen met een allergie voor wespengif.

Allergisch voor insectenbeten

Een allergie voor insectenbeten houdt niet altijd verband met het gif van de wesp. Diverse andere insecten zoals bijen en horzels, geven tijdens het steken substanties af waarop mensen met typische symptomen kunnen reageren. Daarbij kunnen bij één persoon meerdere gelijksoortige allergieën voor verschillende insectenbeten bestaan. Naar schatting reageert ongeveer 3% van de Nederlanders overdreven heftig op insectengif.

Symptomen van wespengif-allergie

Als bij mensen slechts in geringe mate sprake is van een wespengif-allergie, valt het vaak moeilijk om een allergische reactie te onderscheiden van de allergische symptomen van een wespensteek. Er zijn echter verschillende aanwijzingen na een wespensteek, die kunnen wijzen op een wespengif-allergie:

 • rode zwellingen groter dan pakweg 10 centimeter; 
 • doorgaans houden bedoelde zwellingen meer dan 24 uur aan; 
 • genoemde symptomen beperken zich niet alleen tot de plek van de prik. 

Systemische reacties

Beperkt zich de reactie van een wespensteek niet alleen tot de plek van de prik, dan wordt die in de medische wetenschap ook wel als een zogenaamd systemische reactie aangeduid. Dergelijke systemische reacties kunnen naar gelang van de persoon in meer of minder sterke mate optreden. Voorbeelden van systemische klachten na een wespensteek zijn:

Minder heftige symptomen wespengif-allergie

Tot de minder heftige systemische symptomen van een wespengif-allergie rekent men onder meer:
een zeer sterke roodheid van de huid;
de vorming van striemen (allergie-gerelateerde zwellingen van de huid);
zwelling van oogleden en/of lippen;
misselijkheid en/of krampen.


>

Voorbeelden van ernstige systemische klachten

Treden bij de getroffenen ernstige, systemische klachten in het kader van een wespengif-allergie op, dan hebben die symptomen onder meer betrekking op hart en bloedvaten en ademhaling. Men kan daarbij denken aan:

 • kortademigheid;
 • piepende geluiden tijdens de ademhaling; 
 • hartkloppingen
 • abrupte daling van de bloeddruk; 
 • doodsangst. 

Shocktoestand als gevolg van een wespensteek

Bij zeer ernstige gevallen van een wespengif-allergie, kan zich bij de getroffen persoon een acute shock manifesteren. Zo’n shock wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door:

 • verlies van bewustzijn;
 • blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen van betrokkene;
 • en in extreme gevallen kan het zelfs tot een hartstilstand leiden. 

Een bijensteek of wespensteek? 

Of het bij de allergie voor insectensteken gaat om de steek van een wesp of een bij, kan eenvoudig worden gecheckt:

 • het feit dat na de steek een angel is achtergebleven in de huid van de persoon, kan wijzen op een allergie voor bijensteken. Bijen laten in aanzienlijk meer gevallen hun angel achter na een steek, omdat de angel van een bij (in tegenstelling tot die van een wesp) met “weerhaken” is uitgerust;
 • werd de persoon gestoken terwijl hij of zij in de buurt van een afvalbak verbleef, dan is de kans groot dat de steek door een wesp werd toegediend;
 • hield zich de gedupeerde daarentegen in de buurt van een bloemenperk op toen hij gestoken werd, dan is het zeer waarschijnlijk dat de steek afkomstig is van een bij.

Plaats een reactie