Angst voor de tandarts? Je bent niet alleen!

Enige angst voor de tandarts is normaal. Maar duizenden mensen in Nederland hebben zoveel angst voor de tandarts dat ze die volledig mijden. Of ze gaan er alleen met pijn naar toe.

Plaatselijke verdoving of volledige narcose?

Er zijn meerdere manieren om uitgesproken angst voor een behandeling bij de tandarts aan te pakken:

 • op de eerste plaats is er natuurlijk de behandeling onder plaatselijke verdoving. Maar een verdovingsspuit neemt weliswaar de pijn van je over, maar je ziet toch de instrumenten. En je hoort en voelt de trilling van de boor. Sommige patiënten verdragen zelfs dát niet. Gelukkig bestaat er een alternatief;
 • komt plaatselijke verdoving niet in aanmerking, dan is volledige narcose misschien een optie.

Gebitssanering onder volledige narcose

Sanering van het hele gebit kan men in één zitting uitvoeren:

 • dat gebeurt dan poliklinisch onder algehele verdoving;
 • je voelt niets en het bespaart een hoop tijd;
 • na één tot twee dagen kan je je normale activiteiten meestal weer uitvoeren;
 • volledige narcose wordt altijd geleid door een ervaren specialist in de anesthesiologie;
 • het risico van anesthesie is zeer laag en benadert de risico’s van een lokale verdovingsspuit.

Welke behandelingen onder volledige narcose

Vooral uitgebreide chirurgische behandelingen lenen zich goed voor volledige narcose:

 1. extracties;
 2. implantaten;
 3. wortelkanaalbehandelingen;
 4. het aanbrengen van hoogwaardige protheses. 

De onder 3 en 4 genoemde behandelingen zijn iets moeilijker, maar zeker niet onmogelijk.

Na volledige narcose ontspannen op controle

Opvallend toch! Patiënten die altijd bang voor de tandarts waren, hebben na een behandeling onder volledige narcose vaak geen angst meer voor een “normaal” tandartsbezoek. Ze gaan voortaan zonder problemen naar de reguliere controlebezoeken bij de tandarts.

Is voor volledige narcose een ECG of röntgen nodig?

Meestal niet. Maar men spreekt vóór elke narcose altijd met een ervaren anesthesist. Bij twijfel kan men in elke kliniek voor tandheelkunde tegenwoordig alle noodzakelijke onderzoeken uitvoeren.


Angstanalyse

Een eerste stap voor het overwinnen van angst is doorgaans een uitvoerig gesprek met de patiënt:

 • niét in de tandartsstoel! 
 • zonder dat er al een tandheelkundige behandeling plaatsvindt;
 • of het zou pijnbestrijding moeten zijn.

Eerst praten, dan boren!

Sommige tandartsklinieken kennen een speciaal angstspreekuur. Daarbij kan men persoonlijke angsten voor een tandheelkundige behandeling uitgebreid bespreken. Soms resulteert dat al in een eerste gesprek voor een individueel behandelplan. Een tandheelkundig onderzoek vindt alleen plaats op verzoek van de patiënt: alleen met spiegel en zónder sonde.

Plaats een reactie