Asbestsanering, wassen neus?

Het is een zonnige nazomerdag en in onze buurt maakt een bedrijf voor asbestsanering zijn opwachting. Op twee grote daken wil men asbesthoudend materiaal verwijderen. En ook in het pand zelf is er een ruimte waarin zich tal van asbesthoudende materialen bevinden. De leek heeft zo zijn bedenkingen hebben over de aanpak van het karwei.

Buurt niet geïnformeerd over verwijdering asbest

Wat als buurtbewoner meteen opvalt, is dat de buurt geen melding krijgt:

  • de medewerkers van het gecertificeerd (?) bedrijf zijn uitgedost met blauwe “astronautenpakken” en dragen zuurstofmaskers;
  • maar  de buurman links van het pand sproeit ongehinderd zijn gazon;
  • en de buurvrouw rechts van het pand wiedt het onkruid op nauwelijks 3 meter afstand. En dat alles zonder enige bescherming;
  • het is weliswaar geen drukke straat, maar het geeft toch te denken dat die niet is afgesloten;
  • er wordt zelfs geen melding gemaakt van de asbestsanering, bijvoorbeeld door een waarschuwingsbord;
  • passanten, waaronder ook kinderen, blijven belangstellend toekijken.

Verwijderen asbest verloopt niet bepaald professioneel

Men maakt gebruik van een hoogwerker met een plateau van pakweg 2 bij 2 meter. Daarop stapelt men de asbesthoudende materialen. Ik verwonder mij erover dat men die verontreinigde materialen niet besproeit of vochtig houdt. Maar ik geef toe, ik ben maar een leek.


Asbestverontreiniging kent geen perceelgrenzen

De kraanmachinist laat het plateau met het asbesthoudend materiaal vervolgens zakken. Tot één meter boven een grote container. Bodem en wanden daarvan zijn met een groot plastic afdekzeil bekleed. Maar wat schetst mijn verbazing? De mannen in hun blauwe “ruimtepakken” kieperen de (gebroken) asbestplaten vanaf het plateau zomaar in de container. Het is kurkdroog materiaal en ik zie duidelijk de stofwolken opdwarrelen. En hoewel stofwolken van asbest zich niks aantrekken van perceelgrenzen, wiedt buurvrouw op enkele meters afstand nog steeds haar tuin.

Asbestverwijdering: een beschermd beroep?

Inmiddels raak ik door dit knullige optreden geïnteresseerd in het bedrijf dat de klus ‘klaart’. Op de bedrijfswagen wordt de firmanaam vermeld. Maar van een kijkje op de website raak ik niet veel wijzer. Men vermeldt tot tweemaal toe 20 jaar ervaring te bezitten in het verwijderen van asbest. That’s it!

  • het fenomeen asbest en zijn mogelijke gevaren komen niet aan de orde;
  • er wordt niet beschreven hoe men te werk gaat;
  • ook een geruststellende opmerking dat we hier te maken hebben met een gecertificeerd bedrijf, ontbreekt;
  • maar misschien is dat ook niet verplicht en mag iedere “Beun de Haas” zich gespecialiseerde asbestverwijderaar noemen.

 

Verhoudingen volslagen zoek bij asbestverwijdering

Ik heb het al aangegeven. Zelf ben ik een volslagen leek als het gaat om asbestsanering. Maar ik zie vrijwel dagelijks hoe het fenomeen asbest in de media en door gezondheidsautoriteiten wordt afgeschilderd. Dan plaats ik toch vraagtekens bij de praktische aanpak van asbestsanering. Deponeer jij je pakketje asbestafval niet stiekem op een afgelegen landweggetje en breng je dat braaf naar het milieupark? Dan stuurt men je linea recta terug als het goedje niet tweedubbel in afsluitende plastic van een bepaalde dikte is gewikkeld.

Plaats een reactie