Hoe onze hersenen beslissingen nemen

Verstand is gerelateerd aan intelligentie en biedt de mogelijkheid om te beslissen of problemen op te lossen om daar persoonlijk voordeel mee te behalen. Bewust en onbewust maken we soms tot 100.000 beslissingen per dag. Of dit goede of foute beslissingen waren, blijkt in de meeste gevallen pas achteraf. Moeilijke beslissingen of beslissingen met verstrekkende gevolgen, schuiven we vaak voor ons uit.


Ons leven: één aaneenschakeling van beslissingen

Ons leven bestaat uit een aaneenschakeling van beslissingen. Daarbij gaat het niet alleen over “grote” dingen zoals:

  • de vraag of we een groot deel van ons vermogen in bepaalde aandelen moeten beleggen;
  • of de overweging of we een aantrekkelijke baan in de Randstad moeten accepteren. 

Maar ook elke simpele aankoop is verbonden met beslissingen, en ja zelfs elke beweging die we maken, zoals het kopje koffie optillen dat zich vóór ons op de tafel bevindt.


Bewuste en automatische beslissingen

Hierbij moeten de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor de bewegingscontrole, uit een zeer groot aantal mogelijke aflopen kiezen en de andere onderdrukken, zodat er een ordelijke en vloeiende beweging mogelijk wordt. In tegenstelling tot andere beslissingen, geschiedt dit proces volledig onbewust, en we besluiten hooguit wannéér we de beweging uitvoeren. In al onze gedragingen zien we een vloeiende overgang tussen zeer bewust en volledig geautomatiseerde genomen beslissingen.

Dilemma: gevoel of verstand gebruiken

Meer ingewikkelde beslissingen spelen zich af in het spanningsveld tussen gevoel enerzijds en intelligentie en verstand anderzijds. De tegenstelling tussen verstand en gevoel, maakt een groot deel van ons leven uit. Gevoelens raden ons aan om bepaalde dingen te doen, ons verstand weerhoudt ons daarvan, en omgekeerd:

  • verstandige mensen zijn volgens de publieke opinie mensen die hun emoties grotendeels onder controle hebben, die de neiging hebben om de gevolgen van hun daden op middellange en lange termijn zorgvuldig af te wegen en die zich daarbij laat leiden door rationele overwegingen;
  • een gevoelsmens daarentegen is iemand die gewillig toegeeft aan zijn impulsen zonder precies na te denken over de gevolgen van zijn daden. 

Plaats een reactie