Alcohol-mythes: waar of niet waar?

Over alcohol doen tal van alcohol-mythes de ronde. Koffie helpt om nuchter te worden. Wie meer weegt, kan meer alcohol verdragen. Gemixte drankjes maken minder snel dronken dan puur.Wat is waar en wat is niet waar over alcohol? Vijf beweringen die in ieder geval niet waar zijn  over alcohol.

 

Glaasje op? Hoe voorkom je dat je dronken wordt?

Veel beweringen om bij alcoholgebruik te voorkomen dat je dronken wordt, klinken aannemelijk. Maar doorgaans lopen ze op niets uit:

 • vaak naar het toilet gaan;
 • het eten van brood;
 • koffie drinken.

Er bestaan tal van theorieën hoe mensen zich bij alcoholgebruik kunnen wapenen tegen dronken worden. Kloppen doen ze meestal niet. Een overzicht van de vijf veelgehoorde mythes en hun waarheidsgehalte.

Brood neemt de alcohol op

Het zou mooi zijn, maar het is niet waar. Want alcohol geraakt vanuit de maag in de bloedbaan en daar kan een stuk brood weinig uitrichten. Toch wordt alcohol bij het eten beter verdragen, simpelweg omdat je dan trager drinkt.

 

Van koffie word je nuchter

Het is een feit dat koffie en energiedrankjes de hartslag doen versnellen, zodat je je misschien fitter voelt. Maar het alcoholpromillage in het bloed doen ze niet dalen.

Gemixte drank maakt minder snel dronken dan pure alcohol

De “verpakking” boeit het lichaam niet. Alleen wat er aan alcohol binnenkomt. Toch is het gevaar van te veel drinken bij pure alcohol groter. Je krijgt immers minder vocht binnen. Het geeft gauw het gevoel, dat er nog iets bij kan in de maag. Maar vaak proeven gemixte drankjes nauwelijks nog naar alcohol en worden die daarom in hun werking onderschat.

Wie meer weegt, kan meer alcohol verdragen

Deze veronderstelling is waar, zij het maar gedeeltelijk. Want het betekent niet dat zwaardere mensen ongelimiteerd kunnen drinken. Hoe het lichaam ​​alcohol verdraagt, hangt namelijk van nog meer factoren af. Persoonlijk welbevinden, gewenning en eten bijvoorbeeld, spelen eveneens een rol.

 

Te veel alcohol wordt via de urine weer uitgescheiden

Hiervoor geldt hetzelfde als voor brood. De alcohol geraakt in de bloedbaan voordat de drank in de blaas belandt. Er helpt dus maar één ding: minder drinken!

Bier of wijn, wat is gezonder?

Geen drank waarover de meningen zo verschillen als over bier en wijn. En het is niet alleen de smaak die beslist over de keuze van de drank. Ook wat die met het lichaam doet, speelt een rol. Maar wat is nu gezonder: bier of wijn?

Bier of wijn?

Over smaak valt niet te twisten. Maar op de vraag ‘bier of wijn’ zijn al talloze vriendschappen stukgelopen. De argumenten voor of tegen wijn of bier gaan doorgaans dan ook over heel andere aspecten dan de smaak ervan:

 • wat is gezonder?
 • wat zorgt voor meer vetafzetting op de heupen?
 • wat stijgt sneller naar het hoofd? 


Wat is gezonder, bier of wijn?

Hoe zit dat nu met het veel geprezen glas wijn per dag? Wat is er waar van de bewering dat een glas wijn het risico op diverse kwalen vermindert:

Die stelling is gebaseerd op de aanname dat bepaalde anti-oxidanten, ook wel polyfenolen, hun werk doen. Ze komen vooral voor in rode wijn:

 • ze werken ontstekingsremmend;
 • en ze beschermen het lichaam tegen vrije radicalen.

Bier wordt een dergelijk voordeel niet toegedicht. Toch bevat ook bier dergelijke anti-oxidanten. Het lijkt daarmee dus ook een kleine bijdrage aan onze gezondheid te leveren. Maar wel minder dan rode wijn.

Conclusie: zowel bier als wijn zijn beide nog ver verwijderd van het predikaat “gezond”. Maar vinden we dat polyfenolen goed doen in het lichaam? Dan is rode wijn een beter ‘medicijn‘ dan bier.


Waarvan krijg je sneller een dikke buik?  

Een halve liter bier bevat ongeveer 215 calorieën. Een grote pul kan oplopen tot 430 calorieën en dekt de dagelijkse caloriebehoefte van vrouwen al voor een kwart. Mannen of vrouwen die veel drinken, nemen duidelijk toe aan taille-omvang. Bierdrinkers sterker dan wijndrinkers, ofschoon niet significant meer. Waarom dit zo is? Daarover zijn de onderzoekers het nog niet eens. Bier, zo wordt verondersteld, stimuleert de trek in hartige gerechten. Een halve liter doet al snel naar een extra portie frites verlangen. En dat resulteert in buikvet, vet dat zich met name rond de organen in de buikholte vormt.

Conclusie: Bier laat de vetkussentjes rond de heupen inderdaad sneller toenemen, maar wijn leent zich evenmin voor een dieet.

Wat maakt sneller dronken? 

Onderzoekers in de VS lieten 15 mannen op meerdere dagen verschillende dranken nuttigen:

 • de voorgeschreven hoeveelheid alcohol was aangepast aan grootte en gewicht van de proefpersonen;
 • ook moest men de drankjes in eenzelfde tijdsbestek nuttigen: telkens binnen 20 minuten;
 • de mannen dronken onder andere een klein glas wijn en een groot glas bier. Dat vertegenwoordigt eenzelfde alcoholgehalte;
 • de wijn liet het alcoholgehalte in het bloed al na 54 minuten stijgen;
 • bij bier gebeurde dat pas na 62 minuten nadat het glas was leeggedronken. 

Conclusie: wijn stijgt sneller naar het hoofd dan bier.