Hoe ons lichaam kan genezen

Het meest effectieve medicijn is de eigen natuurlijk genezende kracht die het lichaam van iedere mens bezit. Dat zei meer dan 2000 jaar geleden al de arts Hippocrates. En de constatering dat het lichaam zelf kan genezen, gaat nog steeds op.

Menselijk brein herstelt verstoord evenwicht

Alle taken in ons lichaam zijn harmonieus op elkaar afgestemd. Als we geestelijk en lichamelijk gezond zijn, dan is ons lichaam in balans. Maar die innerlijke harmonie is zeer fragiel. Door negatieve gedachten en gevoelens raakt ze zeer snel in de war. Als ons brein dat constateert, slaat het onmiddellijk alarm. Het initieert dan tegenmaatregelen om het evenwicht te herstellen. Ons brein kan men daarom zien als een soort toezichthouder, die ervoor zorgt dat de individuele delen niet uit de band springen.

Onze hersenen staan doorlopend in contact met elke lichaamscel

Ons brein is enigszins vergelijkbaar met de verwarmingsthermostaat in ons huis. Als je die thermostaat op 20 graden hebt ingesteld, dan geeft hij een seintje wanneer de temperatuur onder de 20 graden daalt . Én de opdracht aan de verwarming om zolang te verwarmen totdat de kamertemperatuur weer 20 graden is. Ons brein is een controlecentrum dat met elk orgaan en elke cel van ons lichaam constant in verbinding staat. Valt ergens een deel uit, dan registreren onze hersenen dat meteen. Ze nemen onmiddellijk maatregelen die tot doel hebben om de orde weer te herstellen.

Een bloeding ter illustratie

Snijden we bijvoorbeeld in onze vinger, dan registreren onze hersenen dat. Ze sturen onmiddellijk een legertje witte bloedcellen naar de plek des onheils, witte bloedlichamen die tot taak hebben om een invasie van ziektekiemen letterlijk in de kiem te smoren. En om de bloeding te stelpen vernauwen zich de bloedvaten op de plaats van de wond en er vormen zich bloedstolsels. Dat alles en nog veel meer, gebeurt zonder enig toedoen van onze kant en zonder dat wij van al die drukte in ons lichaam ook maar iets gewaar worden.

Ook botbreuken genezen vanzelf

En als we vallen en een been breken, dan laat ons lichaam de botten weer aan elkaar groeien. Dat doet het zonder enige hulp van buitenaf. Het enige wat een arts kan doen, is een gipsverband aanleggen zodat de botten niet scheef aan elkaar groeien. Maar het is ons lichaam zelf dat de botten weer aan elkaar laat groeien. Ja, en het lichaam doet nog meer. Het maakt het bot op de plaats waar het gebroken is sterker, zodat het risico van hernieuwde breuk op dezelfde plek gering is.

Artsen kunnen niet meer doen dan de best mogelijke omstandigheden creëren, zodat de eigen helende kracht van de mens zijn werk kan doen. Een arts kan een ziekte niet genezen. Dat kan alleen ons lichaam.

Onze inwendige arts biedt de beste medicijnen

Omdat ons lichaam in staat is om zichzelf te genezen, sprak dokter Albert Schweitzer ook wel eens over onze eigen inwendige arts. Die beschikt over alle noodzakelijke middelen om ons lichaam in een gezonde toestand te houden of om dat weer gezond te maken. Deze inwendige arts maakt gebruik van het zelf genezend vermogen waarover ons lichaam in ruime mate beschikt. Als we de Britse arts David Colemann mogen geloven, is dat vermogen van ons lichaam zelfs zo effectief, dat we meer dan 90% van alle ziekten zonder behandeling kunnen overwinnen.

Leren hoe die natuurlijke geneesmiddelen te gebruiken

Ons lichaam beschikt als het ware over een eigen apotheek die 30 tot 40 van de belangrijkste medicamenten die nodig zijn voor de behandeling van verschillende ziekten, op voorraad heeft. Indien nodig, worden die ongevraagd aan ons aangeboden. In dat opzicht lijkt het lichaam op een farmaceutische fabriek die medicijnen levert die ons geen cent kosten. Het lichaam stelt die gratis ter beschikking. Als we leren begrijpen hoe we deze natuurlijke geneesmiddelen kunnen gebruiken, dan kunnen we niet alleen een hoop geld besparen, maar is er ook geen sprake van bijwerkingen, zoals bij veel medicijnen. En we voorkomen dat we fysiek ervan afhankelijk worden.

Geef de inwendige arts een kans

Omdat patiënten doorgaans niet beseffen dat ze een inwendige arts bezitten of niet weten hoe ze deze moeten activeren, gaan ze naar een dokter en vragen wat hij voor hen kan doen. Maar ze zouden er volgens Albert Schweitzer beter aan doen om hun inwendige arts een kans te geven.

Iedere ziekte is te genezen, maar niet iedere zieke

Onze inwendige arts is uiterst gevoelig voor negatieve berichten. Als je de hoop op genezing opgeeft, jezelf als een hopeloos geval beschouwt dat niet meer te helpen is, dan zorgt alleen al dat negatieve verwachtingspatroon ervoor dat je ziek blijft. Alleen als we in staat zijn om dat negatieve verwachtingsbeeld om te zetten in een optimistisch beeld, kunnen we gezond worden. Albert Schweitzer: “Wie zichzelf opgeeft, is verloren”. Anders gezegd: elke ziekte is te genezen, maar niet iedere zieke.

Antibiotica niet met melk innemen

Melk en tal van andere stoffen kunnen de werking van antibiotica en andere geneesmiddelen nadelig beïnvloeden. Soms kunnen ze die werking helemaal teniet doen. Antibiotica en melk is dus een slechte combinatie. Hoe kun je best antibiotica innemen dan?

Antibiotica en melk, slechte combinatie

Je pillen met melk doorslikken is geen goed idee. Want melk kan invloed hebben op de werking ervan. De reden: melk bevat evenals kaas en yoghurt calcium. En dat mineraal gaat met veel antibiotica een slecht oplosbare verbinding aan.

Vaak is de scheut melk in de koffie al voldoende om de werking van een geneesmiddel teniet te doen. Ook yoghurt, kaas of kwark kan het effect van verschillende geneesmiddelen verstoren. A propos, lees hier of je pillen breken mag voordat je ze inneemt.

Hoe best antibiotica innemen?

Het best slik je antibiotica door met een glas gewoon kraanwater:

  • de vloeistof draagt ertoe bij dat tabletten of capsules niet blijven plakken of steken in slokdarm of maag;
  • bovendien komt de werkzame stof in het medicijn door het water sneller vrij.

Alternatieven voor antibiotica en melk

Ben je genoodzaakt om vaak je toevlucht tot dit soort middelen te nemen? Dan kan je ook het gebruik van alternatieve of natuurlijke antibiotica eens overwegen:

  • want wist je dat antibiotica de genezing helemaal niet versnellen?
  • en ze werken ook niet koorts verlagend.

Waarom leidingwater en geen mineraalwater?

Mineraalwater bevat soms veel zouten:

  • normaal gesproken zijn die zouten erg gezond voor het menselijk lichaam;
  • maar in combinatie met sommige werkingsstoffen, vormen ze stabiele complexen;
  • die zijn dan te groot en raken niet via de darmwand in de bloedbaan;
  • dus worden ze onverrichter zake weer uitgescheiden.

Geen alcohol in combinatie met medicijnen

Waarschijnlijk zal niemand het in zijn hoofd halen om zijn medicijnen met een flinke slok whisky weg te slikken. Maar toch kan een waarschuwing geen kwaad:

  • want alcohol kan de werking van medicijnen niet alleen afremmen maar ook versterken;
  • en denk eraan: dat geldt ook voor de ochtend erna! Alcohol kan zich ook na het slapen nog in de bloedbaan bevinden.

Grapefruitsap funest bij medicijngebruik

Grapefruitsap wordt algemeen beschouwd als de meest slechte drank bij medicijngebruik. Dat sap kan het effect van sommige medicamenten wel tot 70 procent (!) versterken en dus tot gevaarlijke reacties leiden.