Hoe gevaarlijk is Paracetamol?

Paracetamol is goedkoop en zonder recept verkrijgbaar. Je mag het ook tijdens de zwangerschap nemen. Maar hoe gevaarlijk is Paracetamol? Meerdere onderzoeksresultaten immers, wijzen op ernstige bijwerkingen. Met name bij zwangere vrouwen. Gebruik van Paracetamol is dus kennelijk niet zonder risico.

Hoe veilig is Paracetamol?

Paracetamol is een van de meest populaire pijnstillers in Nederland. Je zou de vraag daarom ook wat minder confronterend kunnen formuleren: “Hoe veilig is Paracetamol?

Paracetamol gevaarlijk: risico op leverfalen, hartaanval en beroerte

 • Dat het medicijn bij hoge doses kan leiden tot leverfalen, is algemeen bekend. Daarom bracht men het aantal tabletten per verpakking al terug;
 • Onderzoeken suggereren bovendien dat regelmatige inname het risico op een hartaanval en beroerte kan verhogen.

Advies: Paracetamol uitsluitend op recept verstrekken

In 2014 waarschuwden onderzoekers in de “European Journal of Pain” voor de gevolgen van lichtzinnig gebruik van de pijnstiller. Tal van farmacologen houden de vanzelfsprekendheid waarmee Paracetamol wordt ingenomen, voor zorgwekkend. Al jarenlang pleit men ervoor om Paracetamol receptplichtig te maken. Want Paracetamol is evenals Aspirine niet zonder risico.


 

Welke bijwerkingen bij de aanbevolen dosis

Farmacologen in Duitsland gingen na welke bijwerkingen Paracetamol heeft in de aanbevolen dosis van maximaal vier gram per dag. Die dosering is in vakkringen zeer omstreden:

 • met name omdat je de pijnstiller als enige tijdens de hele zwangerschap mag gebruiken;
 • en ook omdat die is toegestaan als zetpil bij kinderen lichter dan 6 kilogram en jonger dan drie maanden.

De resultaten van het onderzoek waren zeer verontrustend.

src=”https://partner.bol.com/promotion/static/js/partnerProductlink.js” id=”bol_1583151577079″>

Gedragsproblemen en ADHD

In 2014 was er een groot statistisch onderzoek onder 65.000 Deense moeders en hun tussen 1996 en 2002 geboren kinderen. Wat bleek? Vrouwen die regelmatig Paracetamol slikten tijdens de zwangerschap, hadden aanzienlijk meer kans op kinderen die last hebben van gedragsproblemen of ADHD. Men kon echter niet onomstotelijk bewijzen dat gebruik van het medicijn verantwoordelijk was voor dit verhoogde risico.

Slechtere motorische ontwikkeling

Een Noorse studie onder 48.631 kinderen in 2013, kwam tot vergelijkbare conclusies. Als hun moeders langere tijd Paracetamol hadden ingenomen, constateerden de onderzoekers bij de kinderen:

 • verhoogde hyperactiviteit;
 • een slechtere algemene motorische ontwikkeling;
 • en een verstoord communicatief gedrag.

Verhoogd risico op astma

Ook zijn er aanwijzingen dat Paracetamol bij pasgeborenen kan leiden tot ingedaalde testikels. Dat schaadt de vruchtbaarheid en verhoogt het risico van teelbalkanker. En ongeboren baby’s die versterkt aan Paracetamol zijn blootgesteld, hebben een verhoogd risico op astma.

Steeds meer artsen wijzen op de gevaren van Paracetamol

Steeds meer artsen nemen deze onderzoekresultaten zeer serieus. Ze waarschuwen in hun praktijk herhaaldelijk voor al te lichtvaardig gebruik van Paracetamol. Zo adviseert men zwangere vrouwen sedert decennia met klem om pijn tijdens de zwangerschap met Paracetamol te behandelen. Daarbij suggereert men dat het de meest veilige medicatie bij pijn is. De hiervoor aangehaalde onderzoeken konden niet onomstotelijk aantonen dat Paracetamol ADHD veroorzaakt. Toch wijst alles erop dat het gebruik van Paracetamol het risico daarop verhoogt.

Ibuprofen minder bijwerkingen en even werkzaam

Steeds meer artsen adviseren daarom de pijnstiller Ibuprofen wat niet zulke bijwerkingen heeft. Bovendien bleek Ibuprofen in diverse onderzoeken effectiever dan Paracetamol. Dat heeft bij hevige pijnen sowieso weinig nut. Alleen in de laatste drie maanden van de zwangerschap moeten vrouwen Ibuprofen vermijden.

Hartkloppingen, onschuldig of gevaarlijk?

HartkloppingenHartkloppingen hebben meestal een onschuldige oorzaak zoals angst of opwinding, maar ze kunnen ook wijzen op een gevaarlijke aandoening. Sterke emotionele gevoelens en hevige fysieke inspanningen laten het hart sneller kloppen. Dat is normaal. Maar wat gebeurt er als het hart zonder meer op hol slaat en niet meer wil stoppen?  Als het hart permanent meer dan 100 keer per minuut klopt, kan je beter een arts raadplegen. Een op hol geslagen hart kan immers ook leiden tot plotselinge hartdood.

Hartkloppingen, hoe gevaarlijk zijn ze?

Er zijn tien vragen die kunnen helpen om te beoordelen of hartkloppingen gevaarlijk zijn. Zorg dat je het antwoord op deze vragen paraat hebt als je een arts voor je probleem raadpleegt:

 1. beginnen en eindigen de hartkloppingen abrupt of geleidelijk? (Plotselinge aanvallen zijn meestal onschadelijk.)
 2. wanneer deden de hartkloppingen zich het eerst voor?
 3. hoe lang duurt een aanval van hartkloppingen?
 4. hoe vaak treden de hartkloppingen op?
 5. in welke situaties? Tijdens lichamelijke inspanning? Na het sporten? Tijdens bedrust?
 6. gaan ze gepaard met andere symptomen, zoals duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid?
 7. komen hartkloppingen meer in jouw familie voor?
 8. als de hartkloppingen nieuw voor je zijn: gebruik je sinds kort medicijnen?
 9. constateer je andere klachten of lichamelijke veranderingen?
 10. is je hartslag in rust meer dan 100 slagen per minuut?

 

Hoe vaak klopt het hart in rust?

Een gezond hart klopt in rust ongeveer 60 keer per minuut. Elke seconde loopt daarbij een hartcyclus af:

 • de boezems aan de bovenzijde van het hart vullen zich met bloed;
 • en ze pompen het dan in de kamers aan de onderzijde;
 • Die trekken vervolgens samen en pompen het bloed met kracht door het lichaam;
 • Het ritme wordt daarbij bepaald door de sinusknoop.

Sinusknoop bepaalt hartritme

De hartspier is niet afhankelijk van signalen uit de hersenen om te kloppen. Het beschikt over een eigen regelsysteem. Als “klok” functioneert in dat systeem een zogenaamde sinusknoop in de rechterboezem. Dit celgebied geeft elektrische pulsen die zich via een leidingsysteem voortplanten in de hartspier. Onophoudelijk zetten deze elektrische prikkels het hart ertoe aan om samen te trekken en weer te ontspannen. Normaliter maken alle hartspiercellen zich ondergeschikt aan de timing van de sinusknoop. Maar niet altijd.

 

Hartslagen niet opgewekt door de sinusknoop

Een onregelmatige hartslag is een fenomeen dat zich meer voordoet dan men vermoedt. De oorzaak kan bijvoorbeeld ook gelegen zijn in zogenaamde extrasystolen. Daarbij gaat het om extra hartslagen die niet worden opgewekt door de sinusknoop. Daarvoor zorgen willekeurige andere spiercellen van boezem of kamers. Deze extra hartslagen verstoren het normale sinusritme. In het hart verzamelt zich van tijd tot tijd wat meer bloed dan gewoonlijk. De volgende normale hartslag is dan sterker dan gebruikelijk. En die sterkere hartslag voelen betrokkenen. Voor mensen met een gezond hart is dat volkomen onschuldig.

Waardoor raakt het hart van slag

Er kunnen dus veel verschillende redenen zijn dat het hart sneller klopt dan normaal. De aard van de klachten kan al een aanwijzing zijn voor de oorzaak en het gevaar van de ritmestoornis. Cruciaal is de vraag of de hartspier, de hartkleppen en de kransslagaders fundamenteel gezond zijn of niet. Eén geruststellende gedachte: acuut levensgevaar bestaat bij hartkloppingen maar zelden. En niet elke gevaarlijke hartstoornis gaat gepaard met hartkloppingen.