Gezondheidsrisico’s van speelgoed

Elke dag gaan er talloze bijtringen, poppen, autootjes, puzzelstukjes en ballen door de kinderhandjes en -mondjes. Gelukkig zijn er instanties die de risico’s van speelgoed en hun inhoudsstoffen bewaken voor een betere bescherming van kinderen.

Waar liggen de gevaren?

Bij het spelen kunnen kinderen via speelgoed vaak met een veelvoud van chemische stoffen in aanraking komen. Stoffen uit het speelgoed kunnen vrijkomen door aanraking met de huid maar vooral door het “in-de-mond-nemen” .

Welke gezondheidsrisiso’s zijn er bij speelgoed ?

Tot de risico’s behoren onder meer:

 • Kankerverwekkende stoffen en zware metalen zoals lood en cadmium. Die kunnen voorkomen in de kleuren van kinderspeelgoed;
 • Ook gevaarlijk zijn enkele weekmakers in speelgoed;
 • En de nitrosamine-besmetting van ballonnen;
 • Bovendien kunnen kinderen kleine hoeveelheden van speelgoedmateriaal, zoals verf, afknabbelen en inslikken.

Daarom mogen gevaarlijke stoffen die in speelgoed aanwezig zijn, slechts vrijkomen in absoluut onschadelijke hoeveelheden.

 

Giftige stoffen in waterspeelgoed

Peuters nemen alles in de mond, wat ze grijpen kunnen. Niettemin wordt in kinderspeelgoed een veelvoud aan materialen verwerkt, die verboden zijn in producten voor volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die onze genetische eigenschappen kunnen veranderen en kanker kunnen veroorzaken.

Weekmakers in knijpeendjes

En soms komt gif in speelgoed voor in een duizend keer hogere concentratie van wat is toegestaan ​​in autobanden. We hebben het dan over zogenaamde weekmakers. Alleen daarmee worden knijp-eendjes en rubber dinosaurussen flexibel en elastisch.

Wie controleert de veiligheid van speelgoed?

Verschillende instanties waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar ook de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), controleren de mogelijke (chemische) risico’s van speelgoed. Vaak werken deskundigen uit diagnostische centra, proeflaboratoria en de industrie daarbij samen. Zo zijn er in de afgelopen decennia al een hele reeks van stoffen in speelgoed gecontroleerd die de gezondheid kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren onder andere:

 • nikkel;
 • allergene geurstoffen;
 • lood;
 • cadmium;
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s);
 • fenol;
 • ontharders/weekmakers;
 • formaldehyde in houten speelgoed.

 

Speelgoedrichtlijnen EU

Genoemde organisaties adviseren ook het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van de speelgoedrichtlijnen van de EU en ondersteunen de invoering van strengere grenswaarden van verontreinigende stoffen in speelgoed op EU-niveau. De EU kent meerdere richtlijnen, onder meer voor:

 • chemische eisen die men stelt aan speelgoed;
 • fysische en mechanische veiligheid;
 • brandbaarheid;
 • verpakkingseisen.

Hoe gevaarlijk is Paracetamol?

Paracetamol is goedkoop en zonder recept verkrijgbaar. Je mag het ook tijdens de zwangerschap nemen. Maar hoe gevaarlijk is Paracetamol? Meerdere onderzoeksresultaten immers, wijzen op ernstige bijwerkingen. Met name bij zwangere vrouwen. Gebruik van Paracetamol is dus kennelijk niet zonder risico.

Hoe veilig is Paracetamol?

Paracetamol is een van de meest populaire pijnstillers in Nederland. Je zou de vraag daarom ook wat minder confronterend kunnen formuleren: “Hoe veilig is Paracetamol?

Paracetamol gevaarlijk: risico op leverfalen, hartaanval en beroerte

 • Dat het medicijn bij hoge doses kan leiden tot leverfalen, is algemeen bekend. Daarom bracht men het aantal tabletten per verpakking al terug;
 • Onderzoeken suggereren bovendien dat regelmatige inname het risico op een hartaanval en beroerte kan verhogen.

Advies: Paracetamol uitsluitend op recept verstrekken

In 2014 waarschuwden onderzoekers in de “European Journal of Pain” voor de gevolgen van lichtzinnig gebruik van de pijnstiller. Tal van farmacologen houden de vanzelfsprekendheid waarmee Paracetamol wordt ingenomen, voor zorgwekkend. Al jarenlang pleit men ervoor om Paracetamol receptplichtig te maken. Want Paracetamol is evenals Aspirine niet zonder risico.


 

Welke bijwerkingen bij de aanbevolen dosis

Farmacologen in Duitsland gingen na welke bijwerkingen Paracetamol heeft in de aanbevolen dosis van maximaal vier gram per dag. Die dosering is in vakkringen zeer omstreden:

 • met name omdat je de pijnstiller als enige tijdens de hele zwangerschap mag gebruiken;
 • en ook omdat die is toegestaan als zetpil bij kinderen lichter dan 6 kilogram en jonger dan drie maanden.

De resultaten van het onderzoek waren zeer verontrustend.

src=”https://partner.bol.com/promotion/static/js/partnerProductlink.js” id=”bol_1583151577079″>

Gedragsproblemen en ADHD

In 2014 was er een groot statistisch onderzoek onder 65.000 Deense moeders en hun tussen 1996 en 2002 geboren kinderen. Wat bleek? Vrouwen die regelmatig Paracetamol slikten tijdens de zwangerschap, hadden aanzienlijk meer kans op kinderen die last hebben van gedragsproblemen of ADHD. Men kon echter niet onomstotelijk bewijzen dat gebruik van het medicijn verantwoordelijk was voor dit verhoogde risico.

Slechtere motorische ontwikkeling

Een Noorse studie onder 48.631 kinderen in 2013, kwam tot vergelijkbare conclusies. Als hun moeders langere tijd Paracetamol hadden ingenomen, constateerden de onderzoekers bij de kinderen:

 • verhoogde hyperactiviteit;
 • een slechtere algemene motorische ontwikkeling;
 • en een verstoord communicatief gedrag.

Verhoogd risico op astma

Ook zijn er aanwijzingen dat Paracetamol bij pasgeborenen kan leiden tot ingedaalde testikels. Dat schaadt de vruchtbaarheid en verhoogt het risico van teelbalkanker. En ongeboren baby’s die versterkt aan Paracetamol zijn blootgesteld, hebben een verhoogd risico op astma.

Steeds meer artsen wijzen op de gevaren van Paracetamol

Steeds meer artsen nemen deze onderzoekresultaten zeer serieus. Ze waarschuwen in hun praktijk herhaaldelijk voor al te lichtvaardig gebruik van Paracetamol. Zo adviseert men zwangere vrouwen sedert decennia met klem om pijn tijdens de zwangerschap met Paracetamol te behandelen. Daarbij suggereert men dat het de meest veilige medicatie bij pijn is. De hiervoor aangehaalde onderzoeken konden niet onomstotelijk aantonen dat Paracetamol ADHD veroorzaakt. Toch wijst alles erop dat het gebruik van Paracetamol het risico daarop verhoogt.

Ibuprofen minder bijwerkingen en even werkzaam

Steeds meer artsen adviseren daarom de pijnstiller Ibuprofen wat niet zulke bijwerkingen heeft. Bovendien bleek Ibuprofen in diverse onderzoeken effectiever dan Paracetamol. Dat heeft bij hevige pijnen sowieso weinig nut. Alleen in de laatste drie maanden van de zwangerschap moeten vrouwen Ibuprofen vermijden.