Ascal: als poeder of ook als tablet?

Ascal poederAscal poeder schrijven artsen voor als ze de werking van het medicijn willen versnellen. Maar in doseringen tot 100 mg is Ascal ook als tablet te verkrijgen. Maar  Ascal poeder werkt doorgaans veel sneller dan tabletten. Tabletten moeten immers eerst in de maag oplossen. Daarmee verhoogt ook het risico dat zich daar een (te) grote concentratie van het werkzame bestanddeel vormt, met kans op maagklachten.

Meer lezen

Hoe ons lichaam kan genezen

Het meest effectieve medicijn is de eigen natuurlijk genezende kracht die het lichaam van iedere mens bezit. Dat zei meer dan 2000 jaar geleden al de arts Hippocrates. En de constatering dat het lichaam zelf kan genezen, gaat nog steeds op.

Menselijk brein herstelt verstoord evenwicht

Alle taken in ons lichaam zijn harmonieus op elkaar afgestemd. Als we geestelijk en lichamelijk gezond zijn, dan is ons lichaam in balans. Maar die innerlijke harmonie is zeer fragiel. Door negatieve gedachten en gevoelens raakt ze zeer snel in de war. Als ons brein dat constateert, slaat het onmiddellijk alarm. Het initieert dan tegenmaatregelen om het evenwicht te herstellen. Ons brein kan men daarom zien als een soort toezichthouder, die ervoor zorgt dat de individuele delen niet uit de band springen.

Onze hersenen staan doorlopend in contact met elke lichaamscel

Ons brein is enigszins vergelijkbaar met de verwarmingsthermostaat in ons huis. Als je die thermostaat op 20 graden hebt ingesteld, dan geeft hij een seintje wanneer de temperatuur onder de 20 graden daalt . Én de opdracht aan de verwarming om zolang te verwarmen totdat de kamertemperatuur weer 20 graden is. Ons brein is een controlecentrum dat met elk orgaan en elke cel van ons lichaam constant in verbinding staat. Valt ergens een deel uit, dan registreren onze hersenen dat meteen. Ze nemen onmiddellijk maatregelen die tot doel hebben om de orde weer te herstellen.

Een bloeding ter illustratie

Snijden we bijvoorbeeld in onze vinger, dan registreren onze hersenen dat. Ze sturen onmiddellijk een legertje witte bloedcellen naar de plek des onheils, witte bloedlichamen die tot taak hebben om een invasie van ziektekiemen letterlijk in de kiem te smoren. En om de bloeding te stelpen vernauwen zich de bloedvaten op de plaats van de wond en er vormen zich bloedstolsels. Dat alles en nog veel meer, gebeurt zonder enig toedoen van onze kant en zonder dat wij van al die drukte in ons lichaam ook maar iets gewaar worden.

Ook botbreuken genezen vanzelf

En als we vallen en een been breken, dan laat ons lichaam de botten weer aan elkaar groeien. Dat doet het zonder enige hulp van buitenaf. Het enige wat een arts kan doen, is een gipsverband aanleggen zodat de botten niet scheef aan elkaar groeien. Maar het is ons lichaam zelf dat de botten weer aan elkaar laat groeien. Ja, en het lichaam doet nog meer. Het maakt het bot op de plaats waar het gebroken is sterker, zodat het risico van hernieuwde breuk op dezelfde plek gering is.

Artsen kunnen niet meer doen dan de best mogelijke omstandigheden creëren, zodat de eigen helende kracht van de mens zijn werk kan doen. Een arts kan een ziekte niet genezen. Dat kan alleen ons lichaam.

Onze inwendige arts biedt de beste medicijnen

Omdat ons lichaam in staat is om zichzelf te genezen, sprak dokter Albert Schweitzer ook wel eens over onze eigen inwendige arts. Die beschikt over alle noodzakelijke middelen om ons lichaam in een gezonde toestand te houden of om dat weer gezond te maken. Deze inwendige arts maakt gebruik van het zelf genezend vermogen waarover ons lichaam in ruime mate beschikt. Als we de Britse arts David Colemann mogen geloven, is dat vermogen van ons lichaam zelfs zo effectief, dat we meer dan 90% van alle ziekten zonder behandeling kunnen overwinnen.

Leren hoe die natuurlijke geneesmiddelen te gebruiken

Ons lichaam beschikt als het ware over een eigen apotheek die 30 tot 40 van de belangrijkste medicamenten die nodig zijn voor de behandeling van verschillende ziekten, op voorraad heeft. Indien nodig, worden die ongevraagd aan ons aangeboden. In dat opzicht lijkt het lichaam op een farmaceutische fabriek die medicijnen levert die ons geen cent kosten. Het lichaam stelt die gratis ter beschikking. Als we leren begrijpen hoe we deze natuurlijke geneesmiddelen kunnen gebruiken, dan kunnen we niet alleen een hoop geld besparen, maar is er ook geen sprake van bijwerkingen, zoals bij veel medicijnen. En we voorkomen dat we fysiek ervan afhankelijk worden.

Geef de inwendige arts een kans

Omdat patiënten doorgaans niet beseffen dat ze een inwendige arts bezitten of niet weten hoe ze deze moeten activeren, gaan ze naar een dokter en vragen wat hij voor hen kan doen. Maar ze zouden er volgens Albert Schweitzer beter aan doen om hun inwendige arts een kans te geven.

Iedere ziekte is te genezen, maar niet iedere zieke

Onze inwendige arts is uiterst gevoelig voor negatieve berichten. Als je de hoop op genezing opgeeft, jezelf als een hopeloos geval beschouwt dat niet meer te helpen is, dan zorgt alleen al dat negatieve verwachtingspatroon ervoor dat je ziek blijft. Alleen als we in staat zijn om dat negatieve verwachtingsbeeld om te zetten in een optimistisch beeld, kunnen we gezond worden. Albert Schweitzer: “Wie zichzelf opgeeft, is verloren”. Anders gezegd: elke ziekte is te genezen, maar niet iedere zieke.

Waarom hebben tabletten verschillende vormen?

Tabletten zijn er in alle vormen en kleuren: rond, ovaal, klein en groot. Dat heeft niet alleen optische redenen. Sommige pillen zijn zo klein dat je ze ook gemakkelijk zonder vloeistof door kan slikken. Andere daarentegen hebben afmetingen die zelfs met een liter water het gevoel geven in de keel te blijven steken. Sommige werkbare stoffen zijn mooi verpakt in kleurrijke capsules. Andere zijn kleurloos, wit en weinig uitnodigend.

Werkzame bestanddelen tabletten bepalen doorgaans vorm

De medisch werkzame stof die een medicijn bevat, bepaalt op de eerste plaats de vorm ervan. Sommige stoffen zijn maar moeilijk in een aantrekkelijke vorm te brengen. Dat is de reden waarom ze zo onpraktisch groot zijn. Andere pillen daarentegen, bevatten slechts verwaarloosbare hoeveelheden van een bepaald medicijn. Die zijn daarom gemakkelijk in een kleinere vorm onder te brengen.


Het omhulsel van een tablet

De werkzame bestanddelen van een tablet maken slechts een klein deel van de tablet uit. Verreweg het grootste deel van pillen bestaat uit dragerstoffen. Daarin zijn de werkzame bestanddelen verpakt. Het geheel bedekt men vervolgens weer met een coating zoals bijvoorbeeld:

  • was;
  • een natuurlijke lak;
  • of “suikerglazuur”.

De ommanteling is er niet alleen ter bescherming van de inhoudsstoffen. Soms moet het ook beter doen smaken. Of ervoor zorgen dat je de tablet goed kan doorslikken. Wist je trouwens waarom je antibiotica nooit met melk innemen moet?

Tabletten die het maagzuur moeten trotseren

En dan is er nog een andere reden voor de soms heel specifieke verschijningsvorm van een tablet. Dat is de plek waar die haar werkzame stof vrijgeeft. Stel dat dat pas in de darm moet gebeuren. Dan moet de ommanteling zodanig resistent zijn, dat de tablet eerst de slokdarm ongehinderd kan passeren. En vervolgens moet die in de maag ook nog eens het maagzuur doorstaan. Andere tabletten daarentegen moeten zich al op de tong oplossen. De werkzame bestanddelen geraken dan meteen in het bloed.

Generieke geneesmiddelen

En soms zijn voor “slikonvriendelijke” vormen simpelweg alleen de kosten verantwoordelijk. Hoe minder duur de “verpakking” van het geneesmiddel, hoe goedkoper dat te produceren is. Om die reden komen generieke geneesmiddelen patiënten vaak minder aantrekkelijk voor.

Het best genezen rode pillen

Wist je trouwens dat medicijn kan genezen enkel door suggestie. Het best genezen rode pillen. We noemen dat het placebo-effect. De patiënt wil immers bedrogen worden.