Ascal: als poeder of ook als tablet?

Ascal poederAscal poeder schrijven artsen voor als ze de werking van het medicijn willen versnellen. Maar in doseringen tot 100 mg is Ascal ook als tablet te verkrijgen. Maar  Ascal poeder werkt doorgaans veel sneller dan tabletten. Tabletten moeten immers eerst in de maag oplossen. Daarmee verhoogt ook het risico dat zich daar een (te) grote concentratie van het werkzame bestanddeel vormt, met kans op maagklachten.

Meer lezenAscal: als poeder of ook als tablet?

Welke pijnstiller bij tandpijn helpt

tandpijnTandpijn kan ondraaglijk zijn. Kan je niet terecht bij de tandarts dan kan je de pijn verlichten door inname van pijnstillers. Maar niet elke pijnstiller is geschikt voor de behandeling van tandpijn.

Aspirine (acetylsalicylzuur)

De werkzame stof in aspirine is acetylsalicylzuur:

 • die substantie wordt goed verdragen
 • is pijnstillend;
 • ontstekingsremmend;
 • en koortswerend.

Maar aspirine verdunt ook het bloed. Daarom raadt men aspirine bij tandpijn vaak af. Tijdens een behandeling bij de tandarts (wortelkanaalbehandeling, tandextractie etc.) kan het hevig en langdurig bloeden.

Ibuprofen

Veel verstandiger is het om Ibuprofen te slikken. Dit niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddel
(NSAID);

 • vermindert de pijn;
 • dempt de ontsteking;
 • en vermindert de koorts.

De ervaring leert dat Ibuprofen goed tegen tandpijn helpt. Maar het middel moet men niet langdurig  gebruiken.

Paracetamol

Ook paracetamol vermindert het gevoel van pijn en heeft koortswerende eigenschappen. Maar vanwege zijn lage ontstekingsremmende werking, heeft deze pijnstiller bij kiespijn maar beperkte waarde. Wel wordt Paracetamol bij zwangerschap als relatief veilig beschouwd.

Andere pijnstillers tegen tandpijn

Daarnaast kan de tandarts sterkere pijnstillers tegen tandpijn voorschrijven. Daartoe behoren preparaten met de werkzame stoffen Tramadol en Diclofenac. Maar ook pijnstillers in de vorm van combinatiepreparaten zoals aspirine met paracetamol.

Huismiddeltjes bij tandpijn

De mogelijkheden om bij acute tandpijn de pijn te bestrijden, variëren van eenvoudige huismiddeltjes tot het voorschrijven van antibiotica.

Kruidnagel tegen tandpijn

Zo is de pijnstillende werking van kruidnagel al duizenden jaren bekend in sommige culturen. Twee of drie teentjes ervan op of bij de zieke tand en je voelt de pijn afnemen. Beter dan kauwen op een droge kruidnagel, is het om kruidnagelolie op de pijnlijke plekken aan te brengen. Maar ook saliethee kan de pijn verzachten. Kruidnagel en  salie hebben trouwens allebei een ontstekingsremmende werking.

 

Kamille: als thee of als mondspoeling

Ongezoete, lauw-warme kamillethee verzacht de pijn bij parodontitis en bij kinderen die tandjes krijgen. Naar believen kan dat als drankje of mondspoeling worden gebruikt of direct via een wattenstaafje op de pijnlijke plek worden aangebracht.

 

Wat moet je absoluut vermijden

Vermijd in ieder geval warmte, nicotine, alcohol en cafeïne. Die kunnen de pijn versterken.

Over morfine bestaan veel misverstanden

De pijnstiller morfine is met name nuttig voor hoogbejaarde patiënten en wordt voornamelijk gebruikt in de palliatieve zorg. Maar er bestaan ook veel misverstanden over het gebruik van morfine.

Wanneer zet men morfine in?

Morfine zet men in als andere middelen niet meer werken. Morfine is een van de meest krachtige pijnstillers. Het is een zogenaamd ‘opiaat‘: een pijnstillend middel bereid met opium. We kennen morfine al ongeveer 170 jaar. In een klassering van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is de pijnstiller morfine ingeschaald in trede drie. En dus zeer krachtig. Men bepaalt de dosering individueel en bekijkt die op gezette tijden opnieuw.

Angsten bij patiënten en hun familie

Over morfine bestaan er veel misverstanden. Sommige patiënten brengen het middel onmiddellijk in verband met

 • platspuiten;
 • harddrugs;
 • verslaving;
 • persoonlijkheidsverval. 

Anderen op hun beurt verhalen over oma die na een morfine-spuit onmiddellijk is gestorven. Ze vrezen dus dat de pijnstiller tot een snelle dood zal leiden. Hoewel deze misverstanden erg hardnekkig zijn, gaan ze meestal niet op. Als opiaten goed worden ingezet, zijn ze met name bij ouderen zeer zinvol.


De bijwerkingen van morfine 

Doorgaans kan er in de eerste paar dagen na toediening sprake zijn van:

De enige blijvende bijwerking is verstopping. Maar die kan men met laxeermiddelen goed onder controle krijgen.

Vrees dat morfine leidt tot snelle dood, is niet terecht

Verwanten vrezen vaak dat toediening van morfine zal leiden tot een snelle dood. Maar een klein voorbeeld kan wellicht aantonen dat die vrees ongegrond is:

 • het wegenverkeersreglement hanteert duidelijke regels wanneer iemand auto mag rijden en wanneer niet;
 • zo is bijvoorbeeld een promillage van 0,5 alcohol ​​in het bloed, niet toegestaan; 
 • bij gecontroleerd gebruik van opiaten daarentegen, mag men wél een ​​auto besturen.

Wanneer spreken we van een overdosis morfine?

Uiteraard moet men morfine wel correct toedienen. Orale inname is doorgaans beter verdraagbaar. Er bestaan geen duidelijke richtlijnen voor een overdosis. Elk geval moet afzonderlijk worden beoordeeld. De receptoren reageren in ieders hersenen weer anders. Maar loopt een patiënt plotseling een morfine-injectie mis? Dan kan dat tot een sterk effect met dramatische bijwerkingen leiden. Ook is duidelijk dat een morfinespuit van vijf milligram als startdosering voor een bejaarde patiënt, vrij hoog is. En een feit is dat spuiten veel sneller en sterker werken dan tabletten.

Welke pijnstiller moet u nemen?

Spit, migraine of menstruatiepijn, mensen lijden nu en dan pijn. Gelukkig zijn er pijnstillers die helpen bij pijnklachten. Maar welke pijnstiller is wanneer het beste? En hoe zit het met mogelijke bijwerkingen?

Pijnstillers algemeen

 • in principe werken alle pijnstillers koortsverlagend;
 • bij ontstekingen zijn ibuprofen en diclofenac een goede keuze, gevolgd door aspirine;
 • paracetamol daarentegen, werkt maar matig tegen onsteking;
 • als u een kater heeft, is acetylsalicylzuur (aspirine) de beste remedie tegen hoofdpijn.

Wisselwerking met andere medicijnen

Eigenlijk zou men pijnstillers alleen in acute gevallen moeten inzetten. Hoewel sommigen van mening zijn dat het voorschrijven van pijnstillers tegenwoordig veel te achteloos gebeurt, geldt toch het advies: wie er langere tijd op is aangewezen, moet pijnstillers alleen na raadpleging van een arts nemen. Ook over de wisselwerkingen met andere geneesmiddelen moet in geval van twijfel de arts of apotheker advies geven.

Aspirine

Klassieker onder de pijnstillers is aspirine, met als werkzame stof acetylsalicylzuur. Aspirine werkt koortswerend en is ook effectief bij lichte tot matige migraine, hoofdpijn, kiespijn en gewrichtspijn.

Aspirine niet zonder risico

Gebruik van aspirine kent ook risico’s:

 • het zuur verandert de bloedstolling en de inname moet daarom tien dagen voor een operatieve ingreep worden gestaakt;
 • voorzichtigheid is ook geboden bij astmapatiënten: aspirine kan astma-aanvallen uitlokken;
 • bovendien kan aspirine het maagslijmvlies irriteren. Wie gevoelig is voor maagklachten, moet daarom veel water drinken bij de inname of beter nog, een neutrale pijnstiller zoals paracetamol nemen.


Paracetamol ideaal bij koorts

Paracetamol is ideaal bij koorts en verkoudheid en lichte tot matige pijn, maar het werkt maar matig tegen ontstekingen. Ook bij kinderen is Paracetamol (wel na overleg met de behandelend arts) goed te verdragen.

De risico’s van Paracetamol

Paracetamol leidt soms tot misselijkheid, zweten en duizeligheid. In zeldzame gevallen heeft men last van uitslag of een rode huid. Omdat paracetamol door de lever wordt afgebroken, is het niet geschikt voor mensen met leverklachten. En recente onderzoeken wijzen uit dat Paracetamol tijdens de zwangerschap grotere risico’s inhoudt dan altijd aangenomen.

Ibuprofen

Ibuprofen behoort tot de groep van ontstekingsremmende pijnstillers die geen cortisone bevatten ( medische term: niet-steroïdale anti-inflammatore drugs, kortweg NSAID’s). Ibuprofen helpt bij lage dosering ook bij menstruatiepijn en kiespijn.

De risico’s van Ibuprofen

Zoals elke pijnstiller, is ook gebruik van Ibuprofen niet geheel zonder risico:

 • Ibuprofen kan de bloeddruk doen stijgen en op die manier het hart belasten;
 • Langdurig gebruik verhoogt het risico op maag-darm-bloedingen;
 • Mogelijke bijwerkingen zijn ook allergieën (huiduitslag) respectievelijk zwellingen (oedeem).

Tip voor gebruik van Ibuprofen

Aangezien ibuprofen nauwelijks invloed heeft op de bloedstolling, geeft het bijvoorbeeld bij tandheelkundige ingrepen geen risico’s voor de wondgenezing. Ook bij menstruatieproblemen is het middel zeer effectief.

Huismiddeltjes in plaats van pijnstillers

We komen steeds meer tot het besef dat het uitschrijven van pijnstillers tegenwoordig de pan uitrijst. En dat terwijl er ook heel goede huismiddeltjes bestaan om bepaalde pijnen tegen te gaan, huismiddeltjes die ook een eerste probaat middel kunnen zijn als je in een weekend niet meteen terecht kan bij je eigen tandarts of huisarts. Er bestaan onder andere: