Verstandskiezen: wel/niet laten trekken?

Niet prettig maar soms noodzakelijk: het laten trekken van verstandskiezen. Want verstandskiezen veroorzaken vaak problemen. Toch is het niet altijd raadzaam om ze te laten trekken.

Verstandskiezen uit voorzorg verwijderen?

Naar de tandarts gaan, is voor velen een verschrikking. Veel patiënten met pijnklachten doen dat pas wanneer alle gangbare pijnstillers het hebben laten afweten. Maar ook het besluit om een verstandskies te laten trekken, is lastig. Vooral als de patiënt geen klachten heeft. Je kan je afvragen of het zinvol is om een verstandskies uit voorzorg te verwijderen. Die vraag is zelfs in vakkringen erg omstreden. Het kan van geval tot geval verschillen volgens kaakchirurgen.

Wanneer moet je verstandskiezen laten trekken?

Vast staat wel dat verstandskiezen moeten worden getrokken wanneer bepaalde aanwijzingen aanwezig zijn:

 • Daarbij kan worden gedacht aan pijn, die aanwijsbaar met de kies in verband staat; 
 • Of een chronische infectie. Die kan ontstaan als de verstandskies, zich doorgaans achter in de mondholte bevindend, maar gedeeltelijk doorbreekt;
 • Cariës of tandbederf kan een een andere reden zijn, evenals de aanwezigheid van cysten, met vloeistof gevulde holtes, die zich ongemerkt in het kaakbeen uitbreiden en die de verstandskies kunnen aantasten. Niet bepaald een prettige aangelegenheid.


Plaats maken door het trekken van verstandskiezen

Bij een derde van alle patiënten die de tandarts bezoekt in verband met problemen aan verstandskiezen, gaat het om noodgevallen. De meesten van hen komen komen pas met acute pijnklachten, terwijl de gebruikelijke pijnstillers falen. Toch zijn veel tandartsen erop tegen om verstandskiezen standaard weg te halen. Elke verwijdering moet individueel bekeken worden. Toch trekken veel orthodontisten verstandskiezen standaard voor het begin van een behandeling, in de veronderstelling dat het voordelen biedt bij de verschuiving van tanden na een tandheelkundige correctie. Maar dat argument is nooit wetenschappelijk bewezen.

Onze voorouders hadden bredere kaken

Zoals hiervoor al opgemerkt, is cariës vaak een reden om verstandskiezen te laten verwijderen.  De meeste patiënten hebben het probleem dat doorbrekende verstandskiezen geen plaats hebben. Dat was niet altijd zo. Onze voorouders hadden bredere kaken. Ze moesten veel meer kauwen: granen, vezelrijke producten en grote stukken vlees. Dit stimuleerde volgens evolutiebiologen de kaakgroei en creëerde veel ruimte voor de tanden.

Pijnstillers voorschrijven rijst pan uit

De afhankelijkheid van pijnstillers bij patiënten wordt duidelijk onderschat. Niet altijd zijn pijnstillers nodig maar ze worden steeds achtelozer voorgeschreven.

We worden steeds afhankelijker van pijnstillers

Amerika vertegenwoordigt minder dan vijf procent van de wereldbevolking. Maar het neemt wel tachtig procent van het wereldwijd gebruik aan pijnstillers voor zijn rekening. De farmaceutische industrie produceert er genoeg opiumachtige stoffen om elke Amerikaan een hele maand lang om de vier uur een dosis van vijf gram toe te dienen. Maar ook Europa blijft niet verschoond van een onrustbarende toename van patiënten die afhankelijk zijn van pijnstillers.


Onrustbarende toename gebruik van pijnstillers

Ook in ons land constateert men een toename van opioïde recepten. Feit is dat men opioïden (stoffen met opiumachtige eigenschappen) vaak voorschrijft zonder te letten op de geestelijke toestand van de patiënt. Opioïden zou men eigenlijk niet mogen voorschrijven aan:

 • patiënten met een angststoornis of depressie;
 • mensen die hun psychische problemen verwarren met fysieke ongemakken.

Chronische rugpijn is geen tumorpijn

Bij deze patiënten ontwikkelen voorschrijvende artsen meestal erg veel inlevingsvermogen. Juist daardoor vinden ze het soms moeilijk om hen deze middelen te onthouden.

Achtergronden pijnklachten blijven onbesproken

Ook de dwingende houding van patiënten speelt vaak een rol. Het verleidt artsen ertoe eerder opioïden voor te schrijven dan een goed gesprek met hen aan te gaan. Daarin zou men moeten informeren naar de achtergronden van de klachten. Uiteraard staat pijnbestrijding in het kader van palliatieve zorg hier niet ter discussie. Kankerpatiënten kan op die manier een adequate behandeling voor hun pijnen worden geboden. Maar chronische rugpijn of klachten van het bewegingsapparaat is geen kankerpijn.

Toediening van pijnstillers na een operatie

Het ongebreidelde gebruik van pijnstillers is in de afgelopen jaren ook doorgedrongen tot in de operatiekamer. Want terughoudendheid met betrekking tot pijnbestrijding na een operatie geldt als verouderd. Zonder pijn herstelt men sneller van een ingreep. En de patiënt heeft vaak in eigen hand hoeveel pijnstillers hij zich toedient. Door een simpele druk op de knop doseert hij de door hem gewenste dosis op maat.


Gebruik van verslavende pijnstillers aan banden

De overheid wil het alarmerende gebruik van verslavende pijnstillers aan banden leggen:

 • herhaalrecepten mogen niet langer vanzelfsprekend zijn;
 • patiënten die de middelen gebruiken krijgen een afbouwschema;
 • de focus moet meer komen te liggen op alternatieve vormen van pijnbestrijding.

Opiaten: van arts tot dealer

Met name de afhankelijkheid van opiaten bij patiënten wordt blijkbaar onderschat. Lang niet iedereen heeft ze nodig, maar artsen schrijven ze steeds achtelozer voor:

 • er zijn zwakke opiaten zoals Oxycodon en Tramadol;
 • en sterke zoals Morfine

Verslavende werking van opiaten

Opiaten zijn zeer krachtige middelen in de pijnbestrijding. Ze zijn belangrijk bij de behandeling van acute en zeer heftige pijn. Dat is de reden waarom ze vaak worden gebruikt tijdens operaties. Een wezenlijk probleem bij opiaten is de toenemende tolerantie bij de patiënt:

 • de werking ervan wordt steeds kleiner. Men moet de dosis verhogen om eenzelfde effect te behouden;
 • bovendien ontstaat er lichamelijke afhankelijkheid;
 • en treden er ontwenningsverschijnselen op.

Artsen maken sommige patiënten door het achteloos voorschrijven van steeds hogere doses pijnstillers tot verslaafden. De term “legale dealers” is in dat verband niet geheel vreemd.

Kanttekening: lichtere pijnstillers niet meer vergoed 

Terecht stelt men het toenemend gebruik van zware en verslavende pijnstillers ter discussie. Maar er past ook een kanttekening bij het verhaal. Oorzaak is ook dat zorgverzekeraars lichtere pijnstillers vaak niet meer vergoeden. Dat is dan gebaseerd op de cynische veronderstelling, dat mensen met pijnklachten toch wel zullen dokken.