Groente en fruit wassenWassen voor het eten: dat geldt niet alleen voor de handen, maar ook voor groente en fruit. Ieder kind leert dat al. Thuis laat zich die regel gemakkelijk toepassen. Onderweg wordt het al wat moeilijker met het wassen van groente en fruit.

Hoe ongezond is ongewassen groente en fruit

Hoezeer de meningen over het wassen van groente en fruit verschillen, toonde een kleine rondvraag van een actualiteitenprogramma aan onder mensen van verschillende leeftijden. De antwoorden varieerden van “doe ik regelmatig” tot “nooit”. Sommigen vonden ook “een beetje vuil kan geen kwaad”. Wie heeft er gelijk? Hoe riskant is het eten van ongewassen groente of fruit nu echt?


Pesticiden zijn het meest gevreesd

Het meest gevreesd zijn wel pesticiden die in de conventionele landbouw tegen insecten, slakken, onkruid en schimmels worden gespoten. Talloze bestrijdingsmiddelen zijn in Nederland toegestaan. Bij controles van levensmiddelen door voedsel- en warenautoriteiten worden de resten daarvan regelmatig waargenomen op circa 75 procent van alle groente en fruit.

Afspoelen onder stromend water volstaat niet altijd

Afspoelen onder stromend water is alleen een optie bij in water oplosbare pesticiden. Gelukkig worden de meeste planten lang voor de oogst bespoten zodat de regen het merendeel van de chemische stoffen al verwijderd heeft. Bovendien worden veel producten na de oogst nog een keer gewassen. Maar watervaste pesticiden laten zich niet zomaar met een simpele wasbeurt verwijderen. Sommige bestrijdingsmiddelen, met name die welke al zeer vroeg in het rijpingsproces worden toegepast of die al bij het zaadgoed worden ingezet, zetten zich vast in het binnenste van de vrucht.

Producten uit de EU doorgaans goed gecontroleerd

Dat de residuen bij normale consumptie een kritische, potentieel schadelijke limiet niet overschrijden, wordt voortdurend gecontroleerd door voedsel– en warenautoriteiten. Als het alleen maar om de pesticiden gaat, kunnen producten uit de EU met een gerust hart worden gegeten zonder te wassen. Slechts in één tot twee procent van de gevallen geeft dat klachten.

Biologisch groente en fruit

Wie helemaal op zeker wil spelen, koopt biologische waren en vertrouwt erop dat de daarbij gebruikte middelen daadwerkelijk minder giftig zijn.

Groente en fruit van buiten de EU

Anders is dat bij groente en fruit die van buiten de EU komen. De aangetroffen overblijfselen liggen in maximaal 20 procent van de gevallen ver boven de grenswaarden, soms met bedenkelijke concentraties.


Tegen bacteriën helpt vooral verhitten

Naast pesticiden bevinden zich op groente en fruit ook bacteriën. Die zijn in de regel vrij onschuldig. Zelfs als je niet wast, zijn er nauwelijks schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Alleen in zeldzame gevallen, waarbij ziekteverwekkende bacteriën of virussen in een latere bewerkingsgang op het oppervlak zijn beland en zich daarop hebben vermenigvuldigd, zijn degenen die wél wassen in het voordeel. Hoe het grondiger wassen gebeurt, hoe lager het aantal ziekteverwekkers en hoe groter de kans zonder diarree of verkoudheid ervan af te komen.

Parasieten
Ook parasieten kunnen een probleem zijn. Speciale aandacht in dat verband voor de vossenlintworm. Die komt onder vossen vrij veel voor en kan op alles wat in het open veld groeit, voet aan de grond te krijgen. Grondig wassen zal weliswaar de eieren van de parasiet verwijderen, maar dat is zeer moeilijk bij kleine vruchten. Een afdoende bestrijding  kan alleen worden bereikt door te verhitten of te bevriezen.