Slapen op de linkerzijde is gezonder

Slapen op de linkerzijdeDoorgaans slaapt ieder van ons 8 uur per dag. Doorgerekend voor ons hele leven, brengen we dus een derde deel daarvan in bed door. Slaap is belangrijk voor onze gezondheid. Slapen we niet genoeg, dan raakt ons lichaam volledig uit balans. Maar feit is dat ook onze gebruikelijke slaaphouding positief of negatief kan zijn voor onze gezondheid. Artsen vinden dat het gezonder is om te slapen op de linkerkant. De redenen daarvoor zijn even simpel als verklaarbaar.

Betere drainage van ons lymfe-stelsel

Uit onderzoek blijkt dat slapen op de linkerzijde een positieve invloed heeft op het functioneren van ons lymfe-stelsel. Via ons lymfe-stelsel worden belangrijke voedingsstoffen door het lichaam vervoerd. Tegelijkertijd wordt ons lichaam gereinigd van afvalstoffen die worden gefilterd door de lymfeklieren. Slapen op de linkerzijde helpt het lymfe-stelsel om die afvalstoffen te transporteren omdat ze naar de linkerkant van het lichaam worden geleid.

Slapen op de linkerzijde: anatomisch meer verantwoord

Maag en pancreas bevinden zich beide aan de linkerzijde van het lichaam. Als we slapen op de rechterkant, compliceren we de activiteiten van ons lichaam omdat het tegen de zwaartekracht in moet werken. Als we op de rechterzijde slapen, drukt de maag op de alvleesklier en belemmert dat de activiteit van dat orgaan.

 

Slapen op de linkerzijde: beter voor de bloedsomloop

Slapen op de linkerkant vergemakkelijkt het hart om het bloed door ons lichaam te pompen. Dit komt omdat onze belangrijkste slagader, de aorta, naar links gebogen is. Als we op de linkerkant slapen bevorderen we dus de doorstroming van het bloed.

 

Het bevordert de spijsvertering

Als we op de rechterzijde slapen, dan bevorderen we het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm. Het brandende gevoel dat dan ontstaat, kennen we onder de term brandend maagzuur. Als we daarentegen op de linkerkant slapen, kan het maagzuur niet in de slokdarm vloeien. Die is immers rechts van de maag gelegen. Wie dus problemen heeft met de spijsvertering, zou er goed aan doen om in de toekomst op de linkerzijde te slapen.

Het ontlast de milt

De milt bevindt zich ook aan de linkerzijde van het lichaam. Dat orgaan is verantwoordelijk voor de reiniging van ons bloed. Afvalstoffen worden bij slapen op de linkerzijde gemakkelijker door ons lymfe-stelsel naar de milt gevoerd. Op die manier kunnen ze ook sneller door het lichaam worden afgebroken.

Lawaai werkt op de zenuwen maar maakt het ook ziek?

Een diepgaand onderzoek naar verkeerslawaai voorziet voor onze gezondheid minder risico s door lawaai dan eerder aangenomen. Maar lawaai kan des te meer op onze zenuwen werken.

Gezondheidseffecten vliegtuiglawaai 

De gezondheidseffecten van verkeerslawaai zijn over het algemeen minder ernstig dan gevreesd maar in een aantal gevallen wel zorgwekkend. De resultaten uit een vijfjarig durend onderzoek nabij de luchthaven van Frankfurt, spreken de opvatting tegen dat vliegtuiglawaai het risico op hartaanvallen en beroertes aanzienlijk verhoogt. Die aanname werd alleen bevestigd in gebieden in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven. In die gebieden, waar het geluidsniveau continu 60 dB of meer bedroeg, was de kans op een hartinfarct 2,7 maal zo hoog als in de rest van de regio.

Depressieve stoornissen door vliegtuiglawaai

Toch stijgt het aantal depressieve stoornissen significant in gebieden die erg veel te lijden hebben onder vliegtuiglawaai. Duidelijk vaker dan elders lijden er ook bewoners aan hartfalen, een situatie vergelijkbaar met spoorlijnen die niet beschermd zijn met geluidswallen of geluidsschermen.


Geen hogere bloeddruk door ergernissen

Het in eerdere onderzoeken geuite vermoeden dat de bloeddruk stijgt bij mensen die zich ergeren aan lawaaierige vliegtuigen boven hun huizen, werd overigens niet bevestigd door het onderzoek in Frankfurt.

Risico op ontwikkelen van borstkanker

Het hoofd van de acht disciplines die bij het onderzoek betrokken waren (daaronder artsen, psychologen, sociale wetenschappers en geluidexperts), benadrukte dat er nog veel meer moet worden onderzocht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag of lawaai het risico op het ontwikkelen van borstkanker verhoogt. In gebieden waar de gemiddelde geluidsniveaus tussen 55 en 60 decibel  lagen werden 139 gevallen geregistreerd. Dit is drie (!) keer zoveel als in vergelijkbare rustige gebieden. Of er een oorzakelijk verband bestaat, bleef onbeantwoord.

Vliegtuiglawaai funest voor kwaliteit van leven

Nauwelijks twijfel daarentegen bestaat er over het feit dat veel mensen hun kwaliteit van leven door verkeerslawaai in ernstige mate sterk verstoord achten. Dit geldt voornamelijk voor vliegtuiglawaai. Volgens een “slaaponderzoek” had de instelling van een verbod voor nachtvluchten voor Frankfurt duidelijk een positief effect. Werden de mensen in de aanvliegroutes eerst nog gemiddeld twee keer per nacht wakker, na instelling van het verbod lag die waarde echter op 0,8. Maar veel hangt af van het tijdstip waarop mensen slapen gaan en opstaan. Wie laat naar bed gaat, ervaart de eerste landing ‘s ochtends tegen 5 uur meestal nog in de sluimerfase. De aanbeveling van de onderzoekers is dan ook om eerder naar bed te gaan.

Waarvoor dromen goed zijn

Waarom we dromen, weten we niet exact. Wél dat onze dromen ergens goed voor zijn. En onze dromen eens wat nader bekijken, kan dus absoluut geen kwaad.

Waarom dromen we?

We weten dat het brein in staat is om gedachten-werelden te creëren. Maar waarom we dromen, is nog een open vraag. De opvatting bij veel psychologen is, dat de dingen die we overdag beleven, ’s nachts worden verwerkt en bewerkt.

Waarom beleven we de dag ’s nachts opnieuw?

De achterliggende gedachte daarbij is, dat het opnieuw beleven van de belevenissen overdag op de een of andere wijze de probleemoplossing bevordert. Maar tot dusver is nog niet wetenschappelijk vastgesteld of dromen daadwerkelijk probleemoplossend vermogen bezitten of dat ze bijdragen aan de eigen ontwikkeling. Met andere woorden, of dromen echt zinvol zijn.

Moeten we dromen dan maar gevoeglijk vergeten?

Nee! Want we weten ook, dat als we onze dromen verwerken, dus als we nagaan wat er ’s nachts zoal in onze hersenen gebeurt en daarover nadenken, dat voor veel mensen heel zinvol is. Ze leren meer over zichzelf en over hun omgang met de wereld kennen.

Gemiste kans voor mensen die nooit dromen?

Er zijn geen mensen die niet dromen. De hersenen van ieder mens zijn in staat om te dromen. En mensen doen dat ook. Wanneer ze slapen, dromen ze. Wie meent nooit te dromen, herinnert zich die dromen gewoonweg niet.


Kan je leren om dromen te herinneren?

Ja, het helpt al als je je ‘s avond voorneemt om je aan je dromen te herinneren. Na het wakker worden, moet je kort voor jezelf nagaan of er iets is geweest. Een droomdagboek is ook nuttig: gelijk bij het wakker worden opschrijven wat je hebt gedroomd. Dit alles vergroot het vermogen om zich dromen te herinneren.

Is dat altijd gewenst?

Gaat het ons beter, als we ons onze dromen herinneren? Wel, er is discussie onder psychologen over de vraag of niet dromen niet een kwestie van gedachten verdringen is. Maar uit de huidige gegevens blijkt overduidelijk dat de frequentie waarmee men zijn dromen herinnert, niets te maken heeft met geestelijke gezondheid.

Waarom slapen moet

Wie goed en voldoende slaapt, leeft gezonder en heeft meer van het leven. Maar waarom? Onderzoekers hebben daar opmerkelijke verklaringen voor.

Slaap als wondermedicijn

Stel je eens voor dat er een medicijn was dat :

Je raadt het al: dat “wondermiddel” bestaat! Het is je eigen gezonde, diepe slaap.

Waarom slapen moet

Heb je er ooit wel eens over nagedacht hoe die simpele nachtrust zorgt voor al deze positieve effecten? Waarom we niet gewoon wakker kunnen blijven maar “moeten slapen.”

Wetenschappers zijn er in geslaagd het mysterie van  “slaap” te ontrafelen. Ze beweren dat als wij ’s nachts in diepe rust verkeren, ons lichaam zeer actief is.

Slaap is van vitaal belang

Niet minder dan 90% van onze gezondheid hangt af van onze slaap, want het dag- en nachtritme regelt in het lichaam veel belangrijke lichaamsfuncties, zoals bijvoorbeeld de productie van hormonen. Natuurlijk daglicht is het voornaamste regelmechanisme voor onze innerlijke klok.


Slaap versterkt het immuunsysteem

Een goede nachtrust is bij een infectie vaak even effectief als een sterk medicijn. Het voorziet het lichaam van hormonen zoals prolactine en dopamine, die het immuunsysteem stimuleren. Bij gebrek aan slaap zijn we aantoonbaar kwetsbaarder voor infecties.

Slaap beschermt het hart

Mensen die maar kort slapen, minder dan vijf uur, verhogen hun risico op hart- en vaatziekten met 39%, langslapers (meer dan negen uur) met 37%.

Ideaal is 7 tot 8 uur slaap: het stabiliseert de bloedsomloop, de bloeddruk en reduceert  het risico op verkalking van de kransslagaders. Goed voor het hart is ook een dagelijkse siësta.

Slaap maakt slank

Wie te weinig slaapt, neemt sneller in gewicht toe omdat bij slaapgebrek het honger veroorzakend hormoon ghreline in verhoogde hoeveelheden wordt afgescheiden en en stresshormonen  als adrenaline, noradrenaline en cortisol langer in het bloed circuleren.

Die laatste zorgen voor ongecontroleerde eetbuien op de meest gekke momenten. En niet te vergeten: slaaptekort vermindert de basale stofwisseling.

Slaap houdt mooi en jong

Tijdens de nacht komt de productie van het groeihormoon somatropine op toeren en zorgt voor een achtvoudig versnelde celdeling!

Interne organen, botten, spieren, bindweefsel en immuuncellen zullen worden vernieuwd en bevorderen op die manier herstel en genezing.

Ook de vochtvoorraden van de huid worden weer aangevuld zodat we er ‘s ochtend weer fris uitzien.

Slaap maakt slim

Tijdens diepe slaap, wordt overdag opgedane kennis gesorteerd in het korte-termijn-geheugen en vervolgens overgeheveld naar het lange-termijn-geheugen. Zo wordt alleen de belangrijkste informatie bewaard.

In de fase van actieve slaap (de REM-slaap) worden daarentegen nieuwe hersencellen gevormd. Creatieve problemen worden tijdens de slaap quasi opgelost.