Allergisch voor wespensteken

Allergisch voor wespensteken zijn mensen die buitengewoon heftig reageren op de door wespen tijdens hun steek afgescheiden gif. Terwijl wespensteken ook bij mensen zonder allergie tot symptomen als zwelling en jeuk kunnen leiden, kunnen die in extreme gevallen tot de dood leiden bij personen met een allergie voor wespengif.

Allergisch voor insectenbeten

Een allergie voor insectenbeten houdt niet altijd verband met het gif van de wesp. Diverse andere insecten zoals bijen en horzels, geven tijdens het steken substanties af waarop mensen met typische symptomen kunnen reageren. Daarbij kunnen bij één persoon meerdere gelijksoortige allergieën voor verschillende insectenbeten bestaan. Naar schatting reageert ongeveer 3% van de Nederlanders overdreven heftig op insectengif.

Symptomen van wespengif-allergie

Als bij mensen slechts in geringe mate sprake is van een wespengif-allergie, valt het vaak moeilijk om een allergische reactie te onderscheiden van de allergische symptomen van een wespensteek. Er zijn echter verschillende aanwijzingen na een wespensteek, die kunnen wijzen op een wespengif-allergie:

 • rode zwellingen groter dan pakweg 10 centimeter; 
 • doorgaans houden bedoelde zwellingen meer dan 24 uur aan; 
 • genoemde symptomen beperken zich niet alleen tot de plek van de prik. 

Systemische reacties

Beperkt zich de reactie van een wespensteek niet alleen tot de plek van de prik, dan wordt die in de medische wetenschap ook wel als een zogenaamd systemische reactie aangeduid. Dergelijke systemische reacties kunnen naar gelang van de persoon in meer of minder sterke mate optreden. Voorbeelden van systemische klachten na een wespensteek zijn:

Minder heftige symptomen wespengif-allergie

Tot de minder heftige systemische symptomen van een wespengif-allergie rekent men onder meer:
een zeer sterke roodheid van de huid;
de vorming van striemen (allergie-gerelateerde zwellingen van de huid);
zwelling van oogleden en/of lippen;
misselijkheid en/of krampen.


>

Voorbeelden van ernstige systemische klachten

Treden bij de getroffenen ernstige, systemische klachten in het kader van een wespengif-allergie op, dan hebben die symptomen onder meer betrekking op hart en bloedvaten en ademhaling. Men kan daarbij denken aan:

 • kortademigheid;
 • piepende geluiden tijdens de ademhaling; 
 • hartkloppingen
 • abrupte daling van de bloeddruk; 
 • doodsangst. 

Shocktoestand als gevolg van een wespensteek

Bij zeer ernstige gevallen van een wespengif-allergie, kan zich bij de getroffen persoon een acute shock manifesteren. Zo’n shock wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door:

 • verlies van bewustzijn;
 • blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen van betrokkene;
 • en in extreme gevallen kan het zelfs tot een hartstilstand leiden. 

Een bijensteek of wespensteek? 

Of het bij de allergie voor insectensteken gaat om de steek van een wesp of een bij, kan eenvoudig worden gecheckt:

 • het feit dat na de steek een angel is achtergebleven in de huid van de persoon, kan wijzen op een allergie voor bijensteken. Bijen laten in aanzienlijk meer gevallen hun angel achter na een steek, omdat de angel van een bij (in tegenstelling tot die van een wesp) met “weerhaken” is uitgerust;
 • werd de persoon gestoken terwijl hij of zij in de buurt van een afvalbak verbleef, dan is de kans groot dat de steek door een wesp werd toegediend;
 • hield zich de gedupeerde daarentegen in de buurt van een bloemenperk op toen hij gestoken werd, dan is het zeer waarschijnlijk dat de steek afkomstig is van een bij.

Histamine-intolerantie

Histamine-intolerantie is een voedsel-intolerantie. Ongeveer een procent van de bevolking, vooral vrouwen, reageert allergisch op histamine. De verantwoordelijke levensmiddelen vermijden, is moeilijk omdat histamine wijdverbreid is.

Wat is histamine?

Eén glas rode wijn en het slijmvlies zwelt al aan. Duizeligheid dient zich aan en het hart raakt van streek. Mensen met een histamine-intolerantie weten, door schade en schande wijs geworden, wat de stof teweegbrengt. Overigens is histamine geen vreemde substantie voor de mens. Ons lichaam maakt het zelf aan. Maar voor een deel nemen we het ook via de voeding op.


Symptomen histamine-intolerantie

Een probleem vormt histamine alleen voor degenen die een zeer specifiek enzym missen. Dat enzym is nodig voor de afbraak van histamine in het lichaam. De symptomen van een te veel aan histamine lijken op de symptomen van een allergie, een voedselvergiftiging of een verkoudheid:

 • de huid is rood en jeukt mogelijkerwijs;
 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • een loopneus;
 • gezwollen slijmvliezen;
 • en ook kortademigheid;
 • soms is men misselijk;
 • diarree of buikpijn;
 • daling van de bloeddruk;
 • hartritmestoornissen of hartkloppingen.

Oorzaken histamine-intolerantie

Vaak lukt het patiënten niet om de veroorzakers op te sporen. Men kan gedurende enkele weken een experimenteel histamine-eliminatiedieet volgen. Maar verder bestaat er nog geen bruikbare diagnostische werkwijze. Het bijhouden van een voedings- en klachtendagboek zou een eerste aanwijzing kunnen opleveren. Voor een definitieve diagnose, zal de arts een gecontroleerde orale provocatietest doen.

Wie is vatbaar voor een histamine-intolerantie

Het zijn vooral vrouwen vanaf het 40e levensjaar die histamine-intolerantie treft. Ook mensen met een (chronische) inflammatoire darmziekte of een voedselallergie lopen een verhoogd risico. Bij maar heel weinig mensen is daadwerkelijk sprake van een aangeboren enzymdefect.

Wat doen bij een histamine-intolerantie?

Wie aan een histamine-intolerantie lijdt, moet zich houden aan de volgende basisprincipes:

 • voedsel zo vers mogelijk consumeren;
 • geen overrijpe voedingsmiddelen eten;
 • geen voedsel uit blik eten!
 • alleen levensmiddelen eten die hygiënisch in perfecte staat verkeren;
 • geen alcohol voor, tijdens en na het eten; vermijd rode wijn en witbier;
 • geef de voorkeur aan verse of diepgevroren vis boven gerookte of gezouten vis;
 • vis vóór het koken wassen, omdat histamine in water oplosbaar is;
 • wijs vóór een medische behandeling altijd op de histamine-intolerantie. Vooral bij operaties onder narcose.
 • Bepaalde medicijnen (na te vragen bij de huisarts) moet men vermijden; 
 • Etenswaren altijd eten direct uit de koelkast eten. Niet vooraf uitnemen en warm laten worden.


Wat regelt histamine?

Histamine is allesbehalve overbodig. Het helpt bij de verdediging tegen lichaamsvreemde stoffen. Het komt vrij tijdens allergische reacties en is verantwoordelijk voor de onaangename en soms zelfs dodelijke symptomen van allergie en astma. Bovendien is histamine bepalend voor :

 • de kracht en frequentie van onze hartslag;
 • de regulatie van het slaap-waakritme;
 • beteugeling van de eetlust;
 • de lichaamstemperatuur;
 • de bloeddruk;
 • het pijngevoel;
 • en nog veel meer.

Gif-cocktail in de woonkamer

In de bouw verwerkte materialen en chemicaliën kunnen problemen veroorzaken voor de bewoners. Mensen klagen dan over vermoeidheid, hoofdpijn, en tranende ogen.

Lichamelijke reacties na renovatie en verbouwing

Vooral na renovaties of bij het betrekken van nieuwbouwwoningen komt het bij de bewoners tot lichamelijke reacties op gebruikte materialen.

Ter illustratie: Een gezin wilde de woonkamer moderniseren. Ze kozen voor een vloer van anhydriet (een  gedehydrateerde variant van gips), verzegeld met epoxyhars. Al snel rook men in de kamer een geur van bittere amandelen en de gezinsleden klaagden over hoofdpijn. Een specialist in giftige stoffen in interieurs analyseerde de lucht en vond hoge concentraties van benzylalcohol (met licht bedwelmende eigenschappen) en benzaldehyde. Die laatste was verantwoordelijk voor de geur van bittere amandelolie, ontstaan doordat men de epoxyhars verkeerd verwerkt had. Het kon in de anhydrietvloer binnendringen, oxideerde en produceerde de schadelijke en sterk geurende benzaldehyde. Om het probleem op te lossen, moest de vloer worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.
Gevallen, zoals specialisten van gif in woningen die steeds weer tegenkomen.

De symptomen zijn vaak hoofdpijn en vermoeidheid

Voornaamste reden voor de problemen van de bewoners zijn meestal oplosmiddelen in coatings, verf, vloerbedekking of afdichtingen. Harden ze uit, dan kunnen ze reacties bij de mens veroorzaken. In tegenstelling tot de grenswaarden die voor werknemers in de bouw worden gehanteerd, ontbreken dergelijke grenswaarden voor toepassing in woonkamers doorgaans.

Typische symptomen die giftige stoffen in de woning veroorzaken, zijn hoofdpijn, vermoeidheid, tranende ogen, misselijkheid en hoesten. Heeft men er gedurende langere tijd en altijd in hetzelfde vertrek last van, dan moet de lucht in die ruimte worden getest.

Schakel bij verdachte waarden een professional in

Daarvoor bestaan speciale “testkits” die men in de betreffende ruimte kan opstellen en 14 dagen later kan inzenden aan een laboratorium. Wijst zo’n test op verdachte waarden, dan moeten professionals worden geraadpleegd. Deze testen de lucht opnieuw en nemen monsters van materialen het probleem mogelijk kunnen veroorzaken. Als de oorzaak is gevonden, kunnen maatregelen worden genomen.

Bij bouw of verbouw kiezen voor onschadelijke materialen

Wie een nieuwbouwhuis of appartement “op tekening” koopt, kan al bij het selecteren van de materialen letten op onschadelijke producten. Enige zekerheid biedt ook aankoop van een object met het label “Verantwoord binnenklimaat”.

Ook bij renovatie van een huis kunt u reeds bij de planning letten op een juiste materiaalkeuze. Architectenbureaus gespecialiseerd in gezonde bouwtechnieken kunnen advies geven en ook toezicht houden op de uitvoering tijdens de bouw. Wie zelf renoveert, mag alleen materialen kopen die zijn voorzien van de passende duurzaamheidslabels.

Gezondheidsklachten bij huurders

Moeilijker is de situatie voor huurders omdat die naar de verhuurder aannemelijk moeten maken dat er iets mis is. Belangrijk is dan om bewijsmateriaal veilig te stellen.