Mondkapje Coronavirus zinvol?

Mondkapje CoronavirusIedereen wil zichzelf beschermen, dat is begrijpelijk. Maar je kan je afvragen of een mondkapje tegen het Coronavirus zinvol is. De mondkapjes zoals we die kennen van de operatiekamer, de tandarts of de pedicure, bieden weinig tot geen bescherming tegen het virus. Bij onjuist gebruik kunnen ze zelfs averechts werken en zélf een bron van infectie zijn. Mondkapjes zijn immers alleen effectief in combinatie met veelvuldig handen wassen. Met desinfecterende middelen op alcoholbasis of met water en zeep.

Meer lezen

Vaccinatie tegen gele koorts

Vaccinatie tegen gele koorts is bedoeld als veiligheidsmaatregel om de soms dodelijke ziekte te voorkomen. In de regel wordt het vaccin goed verdragen. In sommige landen is vaccinatie bij in- en uitreizen verplicht. Lees hier alles over de vaccinatie tegen gele koorts.

Wie moet tegen gele koorts worden gevaccineerd?

Vaccinatie tegen gele koorts is op de eerste plaats uiteraard van belang voor de locale bevolking in gebieden waar gele koorts voor komt. Honderd procent bescherming tegen de overdracht door muggenbeten kan immers nauwelijks worden gegarandeerd, zelfs niet met grootst mogelijke  zorgvuldigheid. Als pakweg 60 tot 90 procent van de plaatselijke bevolking wordt gevaccineerd, kunnen uitbraken van de ziekte worden voorkomen.

Vaccinatieplicht tegen gele koorts

Vaccinatie is ook van belang voor reizigers die gebieden bezoeken waar de gele koorts voor komt. In sommige landen geldt er zelfs een vaccinatieplicht. Zonder vaccinatiebewijs kan je je zelfs niet op doorreis bevinden in zo’n land. Vaccinatie is echter niet alleen aanbevolen in landen waar het is voorgeschreven, maar ook voor andere landen met mogelijk risico van infectie. Wie wil weten voor welke landen vaccinatie tegen gele koorts zinvol of verplicht is, kan het beste zijn arts raadplegen.

Hoe verloopt vaccinatie tegen gele koorts?

Vaccinatie tegen gele koorts is een zogenaamde actieve vaccinatie met een levend vaccin. Dat betekent dat het lichaam geïnjecteerd wordt met een verzwakt gele-koorts-virus. Doordat de ziekteverwekkers verzwakt zijn, kunnen zij in de regel geen gele koorts veroorzaken. Het immuunsysteem van de patiënt ontwikkelt in de dagen na toediening antilichamen tegen het virus en bestrijdt dit. Daardoor “leert” het lichaamseigen immuunsysteem om het gele-koorts-virus te vernietigen. Ingezet wordt een zogenaamd 17D-vaccin (gekweekt op kippeneieren) dat al meer dan 70 jaar succesvol wordt toegepast.

Hoe vaak is vaccinatie nodig?

Men gaat ervan uit dat de immuniteit tegen gele koorts door vaccinatie een mensenleven in stand blijft. Eén enkele vaccinatiedosis zou dus moeten volstaan. Gezondheidsinstanties raden echter aan om de vaccinatie elke tien jaar te herhalen. De meeste patiënten zijn al tien dagen na vaccinatie immuun tegen gele koorts. Daarom moet die ten minste tien dagen voor vertrek worden uitgevoerd.

Mogelijke bijwerkingen vaccinatie tegen gele koorts

Veel mensen vrezen bij vaccinatie bijwerkingen of reacties op de vaccinatie. De bijwerkingen bij vaccinatie tegen gele koorts zijn gelukkig zeldzaam. Het vaccin tegen gele koorts wordt als veilig beschouwd en wordt goed verdragen.  Doorgaans kunnen er pakweg 3 tot 4 dagen na de vaccinatie griepachtige symptomen optreden. De reden daarvoor is dat het gele koorts vaccin weliswaar verzwakte maar in principe wel actieve virussen bevat.

Nu al mondkapje kopen?

Het griepvirus wordt, zoals bekend is, overgedragen via de lucht die we inademen. Een beschermend mondkapje van de kwaliteit FFP3 is de enige bescherming die het binnendringen van het griepvirus in mond en keel voorkomt.

Mondkapje Coronavirus zinvol?

Door nu al preventief enkele mondkapjes aan te schaffen, ben je samen met je naaste familieleden al beschermd voor het ergste geval. Aangezien mondkapjes van deze kwaliteit een houdbaarheidstermijn van 10 jaar hebben, kan zich het virus ook nog enige tijd op zich laten wachten. Een investering van nog geen 100 euro biedt een gezin van 4 personen meer dan twee weken virusbescherming. Maar laten we hopen dat deze investering uiteindelijk overbodig is geweest …

Quarantaine vaak geen optie

Uiteraard kan je er ook voor kiezen om je meerdere weken of maanden binnen de vier muren af te zonderen, totdat het pandemie-alarm wordt afgeblazen. Vraag is alleen hoe praktisch een dergelijke opstelling is. En nog belangrijker is, als de van mens op mens overdraagbare verwekker zich daadwerkelijk in je directe nabijheid manifesteert, zullen mondkapjes, vaccins en andere doeltreffende middelen maar moeilijk te krijgen zijn.


Kan mondkapje bescherming bieden tegen MERS?

Nadat in de maand mei van 20015 in Zuid-Korea het MERS-virus weer de kop had opgestoken, was de vraag weer actueel in hoeverre de aanschaf van een mondkapje bescherming kan bieden bij het afreizen naar besmette gebieden. Want zoals bekend is het longvirus MERS verwant aan SARS. Het kan leiden tot koorts, ademhalingsproblemen en longontsteking. De symptomen zijn doorgaans van dien aard dat men in een ziekenhuis moeten worden behandeld. Men kan zich de vraag stellen of aanschaf van een mondkapje wel zin heeft omdat het MERS-virus slechts bij uitzondering van mens tot mens wordt overgedragen.

Goed afweersysteem belangrijker dan mondkapje

Er bestaat helaas nog geen geen vaccin tegen MERS en uiteindelijk sterft een derde van de besmette patiënten eraan. Belangrijker dan een mondkapje is bij MERS een goed afweersysteem want bij mensen met een goed werkend immuunsysteem verloopt de aandoening minder ernstig.

WHO bevreesd voor pandemie varkensgriep

Aan het dodelijke griepvirus dat in 2009 Mexico rondwaarde, waren in april van dat jaar ten minste al 16 mensen overleden. Volgens de WHO was er zelfs sprake van meer dan 60 doden en vreesde men het begin van een pandemie en het leidde in die contreien ook tot een run op mondkapjes. Het gevaarlijke aan het nieuwe varkensinfluenza-virus was dat het zich van van mens tot mens leek te verspreiden.

Het in Genève gevestigde WHO was uitermate bezorgd dat de nieuwe griepgevallen het ontstaan van een grieppandemie konden inleiden. “We zijn heel erg ongerust”, zei WHO-woordvoerder Thomas Abraham destijds. “We schijnen met een nieuw virus van te doen te hebben dat zich van mens tot mens verspreidt.” Indien de internationale verspreiding bevestigd werd, zou dat beantwoorden aan de WHO-criteria voor een pandemie.


Volgens informatie van de WHO had het virus, dat op dat moment de dood van ten minste zestien Mexicanen veroorzaakt had, dezelfde structuur als een in Californië aangetroffen ziekteverwekker. “Het is een virus dat van varkens op mensen is overgebracht,” aldus de Mexicaanse Gezondheid secretaris Jose Angel Cordova. Hij legde een verband met de in California en Texas heersende varkensgriep. De in twee Amerikaanse staten getroffen mensen ging het trouwens wel wat beter. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten ging het om een nieuwe combinatie van virussen, die typisch zijn voor varkens, vogels en mensen.