Waarvoor dromen goed zijn

Waarom we dromen, weten we niet exact. Wél dat onze dromen ergens goed voor zijn. En onze dromen eens wat nader bekijken, kan dus absoluut geen kwaad.

Waarom dromen we?

We weten dat het brein in staat is om gedachten-werelden te creëren. Maar waarom we dromen, is nog een open vraag. De opvatting bij veel psychologen is, dat de dingen die we overdag beleven, ’s nachts worden verwerkt en bewerkt.

Waarom beleven we de dag ’s nachts opnieuw?

De achterliggende gedachte daarbij is, dat het opnieuw beleven van de belevenissen overdag op de een of andere wijze de probleemoplossing bevordert. Maar tot dusver is nog niet wetenschappelijk vastgesteld of dromen daadwerkelijk probleemoplossend vermogen bezitten of dat ze bijdragen aan de eigen ontwikkeling. Met andere woorden, of dromen echt zinvol zijn.

Moeten we dromen dan maar gevoeglijk vergeten?

Nee! Want we weten ook, dat als we onze dromen verwerken, dus als we nagaan wat er ’s nachts zoal in onze hersenen gebeurt en daarover nadenken, dat voor veel mensen heel zinvol is. Ze leren meer over zichzelf en over hun omgang met de wereld kennen.

Gemiste kans voor mensen die nooit dromen?

Er zijn geen mensen die niet dromen. De hersenen van ieder mens zijn in staat om te dromen. En mensen doen dat ook. Wanneer ze slapen, dromen ze. Wie meent nooit te dromen, herinnert zich die dromen gewoonweg niet.


Kan je leren om dromen te herinneren?

Ja, het helpt al als je je ‘s avond voorneemt om je aan je dromen te herinneren. Na het wakker worden, moet je kort voor jezelf nagaan of er iets is geweest. Een droomdagboek is ook nuttig: gelijk bij het wakker worden opschrijven wat je hebt gedroomd. Dit alles vergroot het vermogen om zich dromen te herinneren.

Is dat altijd gewenst?

Gaat het ons beter, als we ons onze dromen herinneren? Wel, er is discussie onder psychologen over de vraag of niet dromen niet een kwestie van gedachten verdringen is. Maar uit de huidige gegevens blijkt overduidelijk dat de frequentie waarmee men zijn dromen herinnert, niets te maken heeft met geestelijke gezondheid.

Bioritme: het enige juiste ritme

Vaak bepalen de verplichtingen van alledag wanneer we wakker worden, eten en werken. Ze dwingen ons ertoe om te handelen in strijd met ons eigen bioritme. Veel activiteiten zouden gemakkelijker verlopen als we zouden luisteren naar onze interne biologische klok. Die geeft immers altijd het juiste ritme aan.

Wakker worden doen we het best om 7 uur

Het hormoon melatonine beïnvloedt onze vermoeidheid. ’s Nachts om drie uur is de concentratie ervan in het bloed normaal gesproken het hoogste. Daarna neemt het weer af. Tegelijkertijd stijgt het niveau van het stresshormoon cortisol om onze hersenen voor te bereiden op het ontwaken. Dat hormoon bereikt zijn hoogtepunt ongeveer om zeven uur. Of dat dan ook het beste moment is om wakker te worden? Wel, dat is ook afhankelijk van de vraag of je al dan niet in een lichte slaapfase verkeert. Wek je iemand op zo’n moment, dan kan die zich sneller oriënteren dan iemand die je uit een diepe slaapfase haalt.

Ontbijten bij voorkeur om 8 uur

De maag leegt zich ’s ochtends sneller dan ‘s avonds. Daarom raak je van een stevig ontbijt ook niet echt vermoeid. Op het lichaamsgewicht heeft het echter allemaal niet zo veel invloed. Het maakt daarvoor niet uit of je ’s ochtends of ’s avonds veel eet. Dat late maaltijden dik maken, is dan ook een mythe.


Middagdip: tussen 14.00 en 16.00

De meeste mensen kunnen zich´s ochtend het beste concentreren. Aan het begin van de middag het slechtst. Ongeveer een uur na de lunch zijn veel mensen minder alert en vergeetachtig:

  • laat omstreeks deze tijd de auto maar beter staan;
  • neem geen belangrijke besluiten;
  • en handel bij voorkeur routineklussen af. 

Verantwoordelijk voor die middagdip is met name de bloedsuikerspiegel. Maar die kan je wel met de voeding beïnvloeden. Tijdens een lunch met veel witte bloem en suiker komt er veel insuline vrij. Dat breekt de suiker snel af. De bloedsuikerspiegel daalt snel en je wordt hongerig en moe. Een lunch met groenten en volkorenproducten kan dat voorkomen.

Pijn verdragen we het best in vroege namiddag

In de vroege namiddag laten zich tandheelkundige behandelingen meestal beter verdragen. De gevoeligheid voor pijn is ’s middags immers het laagst. Onderga je een vervelende wortelkanaalbehandeling op dat moment van de dag, dan voel je daar dus minder van. De pijnonderdrukking door het lichaam werkt dan beter. Omstreeks die tijd komt een groot aantal lichaamseigen pijnstillende stoffen vrij zoals:

In de vroege namiddag daarentegen, kan je je maar beter niet door de huisarts laten onderzoeken. De bloeddruk is dan immer lager. Meet men die op dat moment, dan kan een hoge bloeddruk misschien onopgemerkt blijven.