Welke lenzen zijn het beste

Contactlenzen zijn duurder maar hebben ten opzichte van een bril enige voordelen. Vooral jonge mensen prefereren ze. Contactlenzen zijn gemaakt van verschillende materialen kunststof. Je kan ze onderverdelen in twee hoofdgroepen. Er zijn maatvaste, in de volksmond, ‘harde lenzen’ genoemd. En er zijn flexibele, ook wel ‘zachte lenzen’ genoemd. De opticien onderscheidt echter een veelvoud aan contactlenzen. Moderne lenzen zijn in het algemeen comfortabel om te dragen.

Opticien ziet of jouw ogen geschikt zijn voor lenzen

Het is belangrijk dat het oog of de aard van het visuele gebrek zich leent voor het dragen van contactlenzen. En ook of je wel het juiste type lenzen kiest. De keuze van het type contactlens hangt onder andere af van:

  • de conditie van het oog (hoeveelheid traanvocht bijvoorbeeld);
  • de visuele beperkingen die je corrigeren wil;
  • de eisen die jij als drager stelt: hoe vaak of hoelang wil je ze dragen, bij welke sporten etc.

Harde en zachte lenzen

Afhankelijk van het gebruikte kunststof maakt men onderscheid tussen harde en zachte lenzen:

  • in het algemeen kan men stellen dat harde lenzen makkelijk te onderhouden zijn;
  • maar het oog ervaart ze wel eerder als lichaamsvreemde materie;

Vaak krijgen dragers van contactlenzen te maken met verschijnselen als:

  • roodheid van de ogen;
  • of een branderig gevoel;
  • ook komt het voor dat gebruikers dit lichaamsvreemde voorwerp simpelweg niet verdragen. 


Verschillen tussen harde en zachte lenzen

Zowel harde als zachte lenzen drijven in het traanvocht op het hoornvlies van het oog. Beide typen lenzen moet je zorgvuldig reinigen:

  • harde lenzen zijn kleiner dan het hoornvlies. Ze zijn beschikbaar met verschillende zuurstofdoorlaatbaarheid;
  • zachte lenzen zijn goed zuurstofdoorlatend, zijn meer waterhoudend en groter dan het hoornvlies. Ze vergen meer onderhoud dan harde contactlenzen. Dat komt omdat eiwitten afkomstig uit het traanvocht en conserveermiddelen zich gemakkelijker kunnen afzetten.

Wegwerplenzen

Daarnaast zijn er tegenwoordig wegwerplenzen. Die kunnen tot één week zonder reiniging in het oog blijven. Maar ook deze lenzen hebben vaak aanzienlijke bijwerkingen. En zijn niet voor iedereen geschikt.