Water drinken: kraan- mineraal- of bronwater?

Water drinkenWie zich verdiept in het thema ‘water drinken’, zal zich ongetwijfeld afvragen wat zuiver en gezond water is. Of het nu gaat om kraan, mineraal- of bronwater, naast de hoeveelheid is de kwaliteit van het drinkwater cruciaal. Want alleen zuiver water kan voedingsstoffen uit voeding oplossen, naar de juiste plekken in het lichaam transporteren en ons bevrijden van giftige en afvalstoffen. In gewoon Nederlands: alleen zuiver, schoon drinkwater, dat naast watermoleculen grotendeels vrij is van andere stoffen, kan zijn verjongende en reinigende eigenschappen volledig ontwikkelen. Ergo: wie onzuiver water drinkt, veroudert sneller.

Kraanwater

Men houdt ons voor dat Nederlands leidingwater bijzonder schoon is. Waterleidingbedrijven doen wat ze kunnen om de kwaliteit van het water te garanderen. Toch publiceert men steeds vaker onderzoeken over schadelijke stoffen in ons leidingwater. Sinds het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers in de landbouw, staat de kwaliteit van ons kraanwater ter discussie. En ook in ons grondwater treft men hormoonresten en andere medicijnresten aan. En door daling van het grondwaterpeil bij langdurige droogte, neemt de concentratie daarvan alleen maar toe.

 

In kraanwater kunnen bedenkelijke stoffen worden aangetoond zoals:

  • lood;
  • teer;
  • aluminium;
  • en zware metalen.

De milieu-invloeden op ons grondwater zijn dramatisch toegenomen. Industrieel afvalwater, weekmakers, nitraten, pesticiden en virussen kunnen zuiveringsinstallaties niet zonder residuen verwijderen.

Filtersystemen waterzuivering schieten tekort

Ondanks de relatief hoge eisen die we aan ons drinkwater stellen, komen in analyses steeds weer stoffen voor die niet in drinkwater thuishoren. Waterzuiveringsinstallaties kunnen niet werken met filtersystemen die bieden wat de consument nodig heeft op het gebied van kwantiteit en kwaliteit. De technische inspanning en kosten voor onderhoud zouden enorm zijn. Zo komen in water oplosbare stoffen terug in de kringloop van rivieren en meren. Ze belanden daardoor in ons leidingwater als een bont mengeling van actieve ingrediënten. De effecten op onze gezondheid zijn ernstig en op lange termijn niet te voorspellen. Een punt dat zeer tot nadenken stemt.

Bronwater

Water rechtstreeks afkomstig uit bronnen zou de meest natuurlijke manier zijn om ons van drinkwater te voorzien. Maar milieuvervuiling houdt ook bij bronwater niet op. Tegenwoordig vindt men helaas nog bij hoge uitzondering bronnen waarvan men het water veilig kan drinken. Want de regen die deze bronnen voedt, is deels giftig. Aanbevolen zijn artesische bronnen, waarbij het water zich op eigen kracht aan het aardoppervlak drukt.

Mineraalwater

In de handel vinden we onder meer bronwater en mineraalwater. Deze wateren zijn niet schoner of beter dan water drinken uit de kraan. De kwaliteitseisen zijn in sommige gevallen aanzienlijk lager. Plastic flessen en problemen bij de reiniging van statiegeldflessen doen de rest.

Ons gestel kan niets met anorganische mineralen in mineraalwater

Veel mensen kopen mineraalwater omdat reclame suggereert dat hun lichaam deze essentiële mineralen nodig heeft. Dat klopt helemaal. Helaas negeren dergelijke verklaringen dat mineralen in verschillende vormen kunnen voorkomen.

Mineralen in anorganische vorm, zoals die gevonden worden in gesteenten, en ook in ons gekochte flessenwater, zijn erg moeilijk voor het lichaam om te verwerken. Afgezien van colloïdale mineralen, kan het menselijk organisme de mineralen veel beter verwerken als ze in zogenaamde organische vorm zijn. Daartoe moeten de mineralen uit de bodem, akkers, stenen, etc. zijn opgenomen en gemetaboliseerd door een levend wezen of een plant. Eten we producten van planten en dieren, dan is sprake van zogenaamde chelaten, gebonden mineralen. Dit zijn organische verbindingen zoals aminozuren, die ons lichaam gemakkelijk kan splitsen en verwerken. Onderzoeken hebben aangetoond dat anorganische mineralen, zoals die in mineraalwater voorkomen, niet door het menselijk lichaam worden opgenomen, mits er voldoende organische mineralen beschikbaar zijn. En als ze worden opgenomen, zijn ze nauwelijks bruikbaar, maar worden ze als zouten in het lichaam afgezet. Dergelijke stoffen kunnen zelfs de gezondheid van ons organisme kunnen schaden.

Plaats een reactie