Vergeten is menselijk

Vergeet u voortdurend namen, data of afspraken? Maak u geen zorgen, u bent niet alleen. Volgens recente onderzoeken hebben zelfs mensen met een buitengewoon goed geheugen te maken met geheugenhiaten.

Een geheugen als een zeef

De een vergeet voortdurend namen en gezichten, de ander zoekt elke ochtend verwoed naar zijn autosleutels, weer een ander vergeet deadlines en afspraken. Hoe verschillend die situaties ook zijn, het probleem is steeds hetzelfde: ons geheugen heeft soms de structuur van een gatenkaas.

Maar hoe vervelend dat ook kan zijn, zo universeel is het dilemma ook. Méér nog, van geheugenhiaten hebben zelfs mensen last die over een uitzonderlijk goed geheugen beschikken. Zo luidt de conclusie van een onderzoek door psycholoog Lawrence Patihis van de Universiteit van Californië in Irvine.

Mensen met een supergeheugen

Voor zijn experiment deed hij onderzoek bij 20 vrijwillige deelnemers die leden aan het zogenaamde hyperthymestisch syndroom. Die naam bedacht enkele jaren geleden geheugenonderzoeker James McGaugh. Hij ontdekte dat sommige patiënten een supergeheugen bezaten. Ze konden zich moeiteloos het verleden herinneren, en dat tot op de dag nauwkeurig. Vraag je aan zo iemand bijvoorbeeld wat er op 19 oktober 1987 gebeurde, dan antwoordt hij: “Dat was een maandag. Op die dag daalden de beurskoersen en de celliste Jacqueline du Pre stierf.”

Ook mensen met een supergeheugen vergeten wel eens wat

Patihis liet zijn vrijwilligers verschillende geheugentests ondergaan. Bij een daarvan zagen ze een aantal verwante woorden zoals licht, schaduw, gloeilamp en tafel. Vervolgens moesten ze uit een lijst de begrippen aankruisen waaraan ze zich nog herinnerden. Ongeveer de helft van de deelnemers noemde nu bij herhaling het woord “lamp” hoewel dat woord daarvóór niet getoond was.

Nu zou men kunnen veronderstellen dat de opgave voor mensen met een bovengemiddeld geheugen heel gemakkelijk zou zijn. Maar niets is minder waar. Want Patihis testte niet alleen 20 proefpersonen met het hyperthymestisch syndroom, maar ook 38 mensen met een normaal geheugen.

En ziedaar, de resultaten waren min of meer gelijk. Zelfs de mensen met het supergeheugen vergisten zich, ongeacht of het om neutrale woorden ging of om emotionele nieuwsvideo’s.


Een slecht geheugen is heel normaal

Een slecht geheugen is alomtegenwoordig en heel normaal, zegt Patihis. Als u zich dus de volgende keer weer ergert dat u iets vergeten heeft, treur dan niet: u bent niet

Plaats een reactie