Zieken met overgewicht leven langer

Overgewicht maakt gezonde mensen ziek. En wie veel weegt, moet ook rekening houden met een kortere levensverwachting. Dat suggereert men in ieder geval. Maar artsen concluderen steeds meer dat obesitas zonder andere risicofactoren, niet perse ongezond is. Sterker nog! Paradoxaal genoeg leidt dik zijn bij ernstig zieke mensen tot aanzienlijk betere overlevingskansen. Natuurlijk is dat geen vrijbrief voor overgewicht.

Overgewicht risicofactor voor tal van ziekten

Tot dusver stond het thema overgewicht altijd in het middelpunt van de belangstelling als risicofactor voor tal van aandoeningen. Inmiddels tonen echter steeds meer onderzoeken aan dat dit standpunt enige nuancering verlangt. Altans volgens de Europese Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme. Ernstig zieke dikke patiënten hebben een geringer sterfte-risico. Anders gezegd: ze leven langer.

Beschermende werking overgewicht

Mensen met overgewicht hebben namelijk bij ernstige ziekten een lager risico op overlijden dan magere personen. Dat is opzienbarend en belangrijk nieuw inzicht onder voedingsdeskundigen. Als het om obesitas gaat, verschillen gezonde en chronisch zieken enorm. “Reverse epidemology” of “Adipositas paradoxon” noemen specialisten dat verschijnsel:

  • extra kilo’s bij gezonde mensen maken ziek;
  • maar dik zijn ontwikkelt bij chronisch zieke mensen een beschermend effect. Hun sterftekans vermindert;
  • en hoe ernstiger de ziekte, hoe meer men profiteert van een verhoogd lichaamsgewicht.


Obesitas bij chronisch zieken

Aangetoond is het fenomeen tijdens een omvangrijke voedingsstudie. Daaraan namen meer dan 55.000 patiënten deel, opgenomen in talloze Europese ziekenhuizen:

  • de kans op overlijden was bij ondervoede patiënten tweemaal zo hoog dan bij patiënten met een normale BMI (18,5-25);
  • maar leden patiënten aan obesitas (BMI 25) of ernstige obesitas (BMI 30-35)?  Dan hadden ze een 40 procent lager overlijdensrisico in vergelijking met patiënten met een normaal gewicht.

Dit bewijs moet natuurlijk niet worden opgevat als een aanmoediging voor mensen met obesitas.


Overgewicht alleen verhoogt het risico op overlijden niet

Of een persoon alleen lijdt aan obesitas of in combinatie met andere risicofactoren, maakt een groot verschil. De opvatting dat overgewicht per definitie verband houdt met een hoge bloedsuikerspiegel, hoge bloeddruk en slechte vetwaarden, is niet juist. Maar feit is wel dat maar één op de twintig mensen naast overgewicht geen andere risicofactoren bezit. Overgewicht is in onze samenleving een serieus probleem en een risicofactor voor tal van aandoeningen.

Plaats een reactie