Scheurtje in meniscus behandelen zonder operatie

Hoe artsen een scheurtje in de meniscus behandelen, is afhankelijk van meerdere factoren zoals leeftijd, beroep en pijnklachten van de patiënt. Maar ook van de vraag of we al dan niet met een actieve sporter van doen hebben. Belangrijk: Veroorzaakt een scheurtje in de meniscus geen klachten? Dan is ook geen behandeling nodig.

Wanneer is operatie niet nodig bij scheurtje in de meniscus?

Bij een scheurtje in de meniscus kan operatief ingrijpen in bepaalde gevallen achterwege blijven:

  • het scheurtje in de meniscus is snel ontdekt;
  • de meniscusscheur is relatief klein en glad;
  • en als deze zich op in een goed doorbloede plaats bevindt. 

Dergelijke kleine scheurtjes raken meestal niet aan de eigenlijke meniscus.

Wanneer is operatief ingrijpen wel noodzakelijk?

Daarentegen wordt een chirurgische ingreep bij een meniscusscheur wél noodzakelijk als:

  • de scheur groter van omvang is;
  • die zich niet aan de goed doorbloede binnenzijde van de meniscus bevindt. Want dan kan zo’n scheur niet meer dichtgroeien;
  • en ontstond het letsel aan de meniscus door degeneratieve veranderingen (slijtage) in het gewricht? Dan volstaat een behandeling zonder operatie evenmin. Maar dan kan men bij lichte ongemakken ook nog even afwachten.

Het risico van een versleten knie

Heeft zich aan het kniegewricht een duidelijk zichtbare uitstulping gevormd? Dan kan men het gewricht vóór een operatieve ingreep fixeren en de zwelling doen afnemen. Met een operatie moet rekening worden gehouden als men na enkele maanden nog steeds klachten heeft. Want door aanhoudende dagelijkse belasting kan een scheurtje in de meniscus zelfs vergroten. Dat is zeker niet zonder risico. Het kan in het ergste geval tot een versleten knie (artrose) leiden.


Pijn en overige ongemakken wegnemen

Een afwachtende opstelling bij een meniscusscheur is sowieso zinvol als een operatie niet mogelijk of gewenst is. Voordat überhaupt voor een bepaalde vorm van behandeling wordt gekozen, moet daarom eerst duidelijkheid zijn over:

  • vorm en grootte van de scheur;
  • de gezondheidstoestand van de patiënt;
  • bijkomende schades (zoals schade aan het kraakbeen of de kruisbanden);
  • maar ook over werk en sportieve activiteiten van de patiënt. 

Welke behandeling de voorkeur verdient, zal men van geval tot geval moeten vaststellen. Doorgaans leidt een behandeling zonder operatie bij een meniscusletsel niet tot genezing van het weefsel. Maar het kan pijnklachten en overige ongemakken positief beïnvloeden.

Plaats een reactie