Waarvoor dromen goed zijn

Waarom we dromen, weten we niet exact. Wél dat onze dromen ergens goed voor zijn. En onze dromen eens wat nader bekijken, kan dus absoluut geen kwaad.

Waarom dromen we?

We weten dat het brein in staat is om gedachten-werelden te creëren. Maar waarom we dromen, is nog een open vraag. De opvatting bij veel psychologen is, dat de dingen die we overdag beleven, ’s nachts worden verwerkt en bewerkt.

Waarom beleven we de dag ’s nachts opnieuw?

De achterliggende gedachte daarbij is, dat het opnieuw beleven van de belevenissen overdag op de een of andere wijze de probleemoplossing bevordert. Maar tot dusver is nog niet wetenschappelijk vastgesteld of dromen daadwerkelijk probleemoplossend vermogen bezitten of dat ze bijdragen aan de eigen ontwikkeling. Met andere woorden, of dromen echt zinvol zijn.

Moeten we dromen dan maar gevoeglijk vergeten?

Nee! Want we weten ook, dat als we onze dromen verwerken, dus als we nagaan wat er ’s nachts zoal in onze hersenen gebeurt en daarover nadenken, dat voor veel mensen heel zinvol is. Ze leren meer over zichzelf en over hun omgang met de wereld kennen.

Gemiste kans voor mensen die nooit dromen?

Er zijn geen mensen die niet dromen. De hersenen van ieder mens zijn in staat om te dromen. En mensen doen dat ook. Wanneer ze slapen, dromen ze. Wie meent nooit te dromen, herinnert zich die dromen gewoonweg niet.


Kan je leren om dromen te herinneren?

Ja, het helpt al als je je ‘s avond voorneemt om je aan je dromen te herinneren. Na het wakker worden, moet je kort voor jezelf nagaan of er iets is geweest. Een droomdagboek is ook nuttig: gelijk bij het wakker worden opschrijven wat je hebt gedroomd. Dit alles vergroot het vermogen om zich dromen te herinneren.

Is dat altijd gewenst?

Gaat het ons beter, als we ons onze dromen herinneren? Wel, er is discussie onder psychologen over de vraag of niet dromen niet een kwestie van gedachten verdringen is. Maar uit de huidige gegevens blijkt overduidelijk dat de frequentie waarmee men zijn dromen herinnert, niets te maken heeft met geestelijke gezondheid.

Plaats een reactie