Kunstgebit: laatste redmiddel of goed alternatief?

Wie voortdurend problemen met zijn tanden heeft, zal moeten overwegen of hij niet de wortel van alle kwaad zal aanpakken en in plaats van eigen tanden voor een kunstgebit moet kiezen.

Implantaten benaderen kauwfunctie eigen tanden

De meeste tandartsen proberen tegenwoordig om de eigen tanden zo lang mogelijk te behouden. Maar soms kan het beter zijn om te kiezen voor een kunstgebit of tandprothese. Met implantaten kan men echte tanden zowel qua uiterlijk als kauwfunctie zeer dicht benaderen.

Brug in plaats van implantaten

Veel mensen geloven dat implantaten de beste oplossing zijn als vervangende tanden. Maar in feite moet men dat van geval tot geval beoordelen. Financiële argumenten zijn daarbij lang niet altijd de belangrijkste. Zo is een brugconstructie een klassiek alternatief voor implantaten. Bedoeld is daarmee een vaste prothese die men hoofdzakelijk gebruikt voor overbrugging van kleine openingen in het gebit.

Bruggen van keramisch materiaal in opmars

Bij te grote openingen komt in de regel slechts een uitneembare prothese als vervanging in aanmerking. Terwijl een brug rust op de aangrenzende tanden, leidt het overbruggen van een te grote afstand tot overbelasting van de eigen tanden. Omdat een brug een grote belasting moet kunnen weerstaan, is een stabiel materiaal bijzonder belangrijk. Vroeger gebruikte men vooral goud en staal als bedekking. Tegenwoordig zijn bruggen van keramisch materiaal erg in opmars.


Brug vereist afslijpen gezond tandmateriaal

Vereiste voor een brug ter vervanging van eigen tanden zijn vooral goed vast zittende “zijtanden” als pijlers zonder een al te grote kloof. Als nadelen van een brugconstructie gelden:

  • voor de pijlers moet men gezond tandmateriaal afslijpen. Dat houdt een zeker risico op afsterven in;
  • daarnaast is er een verhoogde kans op ontwikkeling van cariës aan de kroonrand.

Combinatie van implantaten en bruggen

Natuurlijk kunnen de verschillende mogelijkheden ook worden gecombineerd:
Denkbaar is bijvoorbeeld:

  • een implantaat in het snijtandenbereik;
  • en een brug of partiële prothese bij de kiezen.  

Bij een tandloze mond neemt men meestal zijn toevlucht tot een uitneembaar volledig kunstgebit.

Plaats een reactie